CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Hürriyet gazetesinde gazeteci kıyımı yapıldığını bildirerek, basının tek tipleştirildiğini ve haberciliğin tükenme noktasına getirildiğini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, Türkiye’de sendika hakkının anayasal bir hak olduğunu bildirerek, “İşten çıkartılan çalışanlar anayasal haklarını kullanarak sendika üyesi olmuşlardır. Hürriyet gazetesi yönetimi çalışanların sendika üyeliği hakkına saygı göstermeyerek açık bir suça ve hukuksuzluğa imza atmıştır” dedi.

SENDİKA HAKKINA SAYGI DUYULMALIDIR

Ağbaba, Hürriyet gazetesi çalışanı 45 emekçinin haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkartıldığını vurgulayarak, “Basın emekçilerinin sırf sendika üyesi oldukları gerekçesi ile işten atılmaları bağımsız ve tarafsız medya ilkesi ile asla bağdaşmamaktadır. Hürriyet Gazetesi, çalışanlarının sendika hakkına saygı duymalı ve derhal bu hatadan geri dönmelidir” ifadelerini kullandı.

Hürriyet Gazetesi yönetiminin gazetecilerin işten çıkarılma süreçlerinin ayrı ayrı hukuksuzluk barındırdığını belirten Ağbaba, “İş Kanunu'na göre işverenin iş akdine son verme koşulları bellidir. Hiçbir çalışan haklı bir neden gösterilmedikçe bu şekilde işine son verilemez” diye belirtti.

ÇALIŞANLARIN ALACAKLARI ÖDENMELİDİR

Hürriyet Gazetesi çalışanlarının kıdem hakkı, ihbar tazminatları ve geçmişe dönük alacaklarının ödenmesi gerektiğinin altını çizen Ağbaba, “Sendika üyeliği gerekçesi ile hiçbir çalışanın işine son verilemeyeceği gibi çalışanların bu şekilde işten çıkarılmaları asla ve alsa kabul edilemeyecek bir durumdur. Hürriyet gazetesinde işten çıkartılan emekçilerin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyor çalışanların haklarına yönelik hiçbir saldırıyı asla kabul etmiyoruz” dedi.