TSK'dan ihraç edilen Atatürkçü teğmenlerin savunmaları ortaya çıktı: 'Sorumlusu biz değiliz'

Gazeteci Aytunç Erkin, bir teğmenin 10 Kasım’da yakasına Atatürk fotoğrafı takmamasına tepki gösteren ve gelişen sürecin sonunda ihraç edilen Atatürkçü teğmenlerin avukatlarının savunmalarını paylaştı.

TSK'dan ihraç edilen Atatürkçü teğmenlerin savunmaları ortaya çıktı: 'Sorumlusu biz değiliz'

Tuzla Piyade Okulu'nda bir teğmenin 10 Kasım’da yakasına Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını takmamasıyla başlayan olaylar, duruma tepki gösteren askerlerin ihracıyla sonlandı.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Atatürkçü teğmenlerin avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını okurlarıyla paylaştı. Atatürkçü teğmenlerin avukatlarının savunmalarındaki 'Kara Kuvvetleri Komutanı' vurgusu dikkati çekti.

'KARA KUVVETLERİ KOMUTANI 'KANAAT' BİLDİREMEZ'

Erkin'in aktardığına göre "Soruşturmanın tarafsızlığı ve bağımsızlığı ilkesine aykırılık söz konusudur" başlıklı bölümde avukatlar, şunları söyledi:

"Disiplin soruşturması heyetinin, raporun son kısmındaki ‘Olaya ilişkin değerlendirmeler ve kanaat’ kısmında müvekkilin ‘Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası’ verilerek cezalandırılmalarını teklif etmesinden sonra Kara Kuvvetleri Komutanı soruşturma heyetinin teklifine katıldığına ilişkin kanaat yazmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanı’nın (KKK) disiplin soruşturmasını bizzat başlatarak disiplin soruşturması sonuç raporundaki ceza verilmesi yönündeki teklifleri uygun görmesinden sonra müvekkillere yazılı savunmalarına 15 Aralık 2023 tarihinden sonra ilk disiplin amirleri tarafından başvurulmuştur. Kara Kuvvetleri Komutanı’nın müvekkillerin cezalandırılmaları teklifine katılmasından sonra müvekkillerin savunmalarını yapmalarını isteyen ilk disiplin amirlerinin müvekkillerin verdikleri yazılı savunmalara karşı bağımsız, tarafsız ve objektif bir değerlendirme yaparak karar verebilmesi askeri hiyerarşide mümkün değildir."

Teğmenlerin avukatları, Kara Kuvvetleri Komutanı’nın 'kanaat' bildirmesini, 29 Ekim 2021 tarihli Jandarma Genel Komutanlığı Hukuk Hizmetler Başkanlığı’nın 'Disiplin' başlıklı uygulama emrinin 15’inci sayfasına atıfta bulunarak eleştirdi:

"İlgili maddeye göre disiplinsizliği araştırmak üzere soruşturmacı görevlendiren komutanın soruşturma ile alakalı olumlu veyahut olumsuz kanaat bildirmesi, disiplin cezası vermeye yetkili amir/kurul bakımından tarafsızlık ilkesini zedelemeye neden olabilir. Hatta ilgili cezayı verecek amirin kendisi olduğu durumlarda belirteceği kanaat, düşüncesini önceden açıklamak anlamına gelecektir. Bu durumlarda da personel hakkında verilen disiplin cezasının idare mahkemeleri tarafından iptal edilebilme olasılığı doğacaktır. Özetle, Kara Kuvvetleri Komutanı’nın yazmış olduğu kanaat ile müvekkillerin ‘masumiyet karinesi’ özelinde ‘adil yargılanma hakları’ ihlal edilmiştir."

'TSK'NIN İTİBARI ZEDELENİYORSA SORUMLUSU ATATÜRK RESMİNİ YAKASINA TAKMAYAN TEĞMENLERDİR'

Gazeteciye göre teğmenlerin avukatlarının 'esasa ilişkin savunmasında' da çarpıcı bir detay var:

"Kanun’da, hizmete engel davranışlarda bulunmak, (devletin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiillerde bulunmaktır) şeklinde ifade edilmiştir. Hangi disiplinsizliklerin hizmete engel davranış sayılacağı kanunda açıkça sayılmamıştır. Bir kısım taraflı basında, müvekkillerin eylemlerinin, bir cunta hareketi gibi saçma sapan iddialarla manipüle edilmiş olması, yine Piyade Okulu’nda yaşanan olayların basına sızdırılması, tamamen müvekkilin iradesi dışında gelişen olaylardır. Eğer TSK’nın itibarının zedelendiği iddia ediliyor ise bunun sorumlusu, Atatürk resmini yakasına takmayan, Atatürk resmini buruşturan, Cumhuriyet değerlerine ve laiklik ilkesine saldıran teğmenler ve bu gerçekleri saptırarak, Atatürk’e hakaret edenlere tepki gösteren teğmenleri cuntacı gibi haber yapanlardır."

Yazının tamamı.

Etiketler
Asker Mustafa Kemal Atatürk ihracat