Diyanet ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kafayı cinsiyetlere taktı: Ortak sempozyum düzenleyecekler

Diyanet ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ortaklaşa düzenleyecekleri 'aile' konulu sempozyumda, 'cinsiyetsizleştirme', 'evlenmenin geciktirilmesi' gibi konuları tartışacak. Sempozyumun konukları arasında Malezya İslam Üniversitesi ve Hindistan Fetva Meclisi gibi kurumlar yer alacak.

Diyanet ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kafayı cinsiyetlere taktı: Ortak sempozyum düzenleyecekler

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi birlikte kasım ayında Rize’de; Uluslararası nitelikte “Gelecekte Aile” başlıklı bir sempozyum düzenleyecek. “Yeni Dini Akımlar”, “Ailede Değişen Rol Dağılımı”, “Cinsiyetsizleştirme İdeolojisi”, “Cinsiyetsizleştirme Ekonomisi”, “Cinsiyet Kimliği Karmaşası”, “Evlenmenin Geciktirilmesi ve Zorlaştırılması” ve “Evlilik Dışı Birliktelikler” gibi konu başlıklarının şimdiden belirlendiği sempozyumun “Bilim ve Hakem Kurulu”nda Malezya İslam Üniversitesi’nden iki hukuk profesörü, Moskova İslam Entitüsü’nün rektörü ve Hindistan Fetva Meclisi’nin bir üyesi de görev yapacak.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Rize’de, üniversitesinin İlahiyat Fakültesi’nde, 17-18-19 Kasım 2023 tarihlerinde, Uluslararası Gelecekte Aile Sempozyumu düzenleyecek.

“AİLE KURUMUNUN ZAYIF OLDUĞU TOPLUMLARDA MEDENİYETLER HAYATİYETİNİ SÜRDÜREMEMİŞTİR”

Sempozyuma ilişkin duyuruyu, üniversite Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz yaptı. Yılmaz tarafından tüm üniversiteler, müftülükler ve bazı bakanlıklara gönderilen yazıda; “Aile kurumunun güçlü olduğu toplumlarda köklü medeniyetler kurulmuş, zayıf olduğu toplumlarda ise medeniyetler hayatiyetini sürdürememiştir” denildi.

“MODERNİZM İLE BAŞLAYAN VE POSTMODERN DÖNEM İLE DEVAM EDEN FİKRİ DEĞİŞİMLER, AİLE KURUMUNU ZAYIFLATMIŞTIR”

Söz konusu sempozyum duyurusunda; “Buna rağmen, modernizm ile başlayan ve postmodern dönem ile devam eden fikri değişimler ve bunun hayatın çeşitli yönlerine dair yansımaları aile kurumu için tehdit eden bir unsur haline gelmiş ve bu kurumu zayıflatmıştır. Bu durum aynı zamanda insanlık, ülke ve toplumlar için gerçek anlamda olumsuzluklar arz etmiştir” değerlendirmesi yapıldı.

Yazıda, “Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi iş birliği ile mevcut problemlere yönelik çözüm ve öneriler ortaya koymak amacıyla “Gelecekte Aile” temalı uluslararası bir sempozyumun 2023 yılı kasım ayı içerisinde Rize’de gerçekleştirilmesi planlanmıştır” denildi.

“CİNSİYETSİZLEŞTİRME İDEOLOJİSİ” VE “CİNSİYET KİMLİĞİ KARMAŞASI”

Sempozyumun konu başlıkları ise şimdiden belirlendi. “Çağdaş Düşünce ve İnanç Anlayışları Bağlamında Gelecekte Aile” başlığı altında modern ve postmodern düşünce, popüler kültür ve yeni dini akımlar ele alınacak. “Toplumsal Değişimler ve Teknolojik Gelişmeler Açısından Aile” başlığı, “Ailede Değişen Rol Dağılımı” ve “Transhümanizm” gibi alt başlıklar ile tartışılacak. Sosyal medya ile müzik ve eğlence kültürü gibi başlıkların da gündeme geleceği sempozyumda, “Cinsiyetsizleştirme” başlığı altında; “Cinsiyetsizleştirme İdeolojisi”, “Cinsiyetsizletirme Ekonomisi” ve “Cinsiyet Kimliği Karmaşası” konuları değerlendirilecek.

“EVLENMENİN GECİKTİRİLMESİ VE ZORLAŞTIRILMASI” VE “EVLİLİK DIŞI BİRLİKTELİKLER”

“Aileyi Tehdit Eden Diğer Bazı Faktörler” konu başlığı ile birlikte ise “Evlenmenin Geciktirilmesi ve Zorlaştırılması”, “Çocuk İhmal ve İstismarı”, “Aile içi Şiddet”, “Hatalı Ebeveyn Tutumları”, “Evlilik Dışı Birliktelikler”, “Bağımlılıklar”, “Mahremiyetin İhlali” ve “Boşanma” konuları tartışılacak.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Yusuf Yılmaz’ın onursal başkanlık görevini yürüteceği sempozyumda, “Düzenleme Kurulu” ve “Bilim ve Hakem Kurulu” üyeleri görev yapacak.

MALEZYA İSLAM ÜNİVERSİTESİ, HİNDİSTAN FETVA MECLİSİ, MOSKOVA İSLAM ENSTİTÜSÜ; BİLİM VE HAKEM KURULU’NDA

Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur; Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Ahmed İbrahim Hukuk Külliyesi’nden Prof. Dr. Nora Binti Abdulhak ve Prof. Dr. Najibah Binti Mohd.Zin, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı ve Moskova İslam Enstitüsü Rektörü Dr. Damir Muhetdinov, Hindistan Fetva Meclisi üyesi Dr. Ömer Abidin, Bolgar İslam Akademisi’nden Dr. Rustem Nurgaleev; Sempozyum’un “Bilim Hakem Kurulu” üyeleri arasında yer alacak.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Diyanet Diyanet İşleri Başkanlığı Gibi