Davaya bakacak heyet değiştirilmişti: Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan 'İmamoğlu davası'na ilişkin açıklama

HSK, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ceza aldığı davanın istinaf aşamasına bakacak olan mahkeme heyeti başkanının görevden alındığı iddiasına ilişkin açıklama yayınladı.

Davaya bakacak heyet değiştirilmişti: Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan 'İmamoğlu davası'na ilişkin açıklama

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası ve "siyasi yasak" kararının istinaf aşamasına bakması beklenen mahkeme heyeti başkanının görevden alındığı iddialarına ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamada, Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi Başkanı'nın kendi isteği ile başkanı emekliliğe ayrılan Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Başkanlığı'na atanma talebinde bulunduğu bildirildi. Kurulun açıklamasında yapılan atamanın bu talep doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

HSK’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın-yayın organlarında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararı inceleyecek Bölge Adliye Mahkemesi heyetinin Kurulumuzca değiştirildiği yönünde çıkan haberlerden dolayı Kurulumuzca basın açıklaması yapılması zarureti hâsıl olmuştur.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz kararnamesini müteakip, 31.07.2023 tarihinde müstemir yetki taleplerinin alınmasına yönelik ilan yapılarak adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinde görev yapan başkan, üye ve hâkimlerden müstemir yetkiye ilişkin taleplerinin gönderilmesi istenilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda ilgililerin talepleri mahkemelerin iş, kadro ve
ihtiyaç durumları göz önünde bulundurularak Kurulumuz Birinci Dairesince 24.08.2023 tarihli ve 1742 sayılı müstemir yetki kararnamesi ile karara bağlanmış ve aynı gün ilan edilmiştir.

Bu kapsamda haberlere konu olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24.Ceza Dairesi
Başkanının 03.08.2023 tarihli dilekçesinde; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Başkanının emekliye ayrılması nedeniyle, daha önce bu daire ile aynı görevi ifa eden 3.Ceza Dairesinde yaklaşık 4 yıl görev yaptığı bu nedenle boş bulunan ve terör suçlarına bakmakla görevli 2.Ceza Dairesi Başkanlığında görevlendirilmek istediği yolundaki talebi doğrultusunda, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Başkanlığında yetkilendirilmiştir.

Öte yandan, bütün bölge adliye mahkemelerinde olduğu gibi İstanbul Bölge Adliye
Mahkemesinde de dairelerde görev yapacak üyelerin dağılımında, dairelerin iş ve kadro durumu dikkate alınmak suretiyle yetkilendirmeler yapılmıştır.

Son olarak, 2023 yaz kararnamesi müstemir yetki kararnamesi kapsamında, yargı
teşkilatımızda bölge adliye mahkemelerinde görev yapan 27 daire başkanı ve 344 üye olmak üzere toplam 371 bölge adliye mahkemesi daire başkanı ve üyesinin müstemir yetki talepleri değerlendirilmek suretiyle karara bağlanmıştır."

Etiketler
Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dava Mahkeme