Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yol haritasının belirlendiği, “Vizyon Belgesi”nde ifade edilen profesyonel okul yöneticiliğine ilişkin ilk adım atıldı.

Bakanlığın, “Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği”nde yapılan değişiklikle eğitim yöneticiliğinde profesyonel modele geçişin önü açıldı. Değişiklikle mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları müdürlüğü için atölye ve laboratuvar öğretmeni olmak, imam hatip liseleri müdürlüğü için ise alan dersi öğretmeni olmak şartı getirildi. Eğitim Sen Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan, yönetmelik değişikliğiyle eğitim yöneticiliğinin ikincil görev olma özelliğini yitirdiğini savundu.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ilk 100 günlük eylem planında duyurulan, “Eğitim yöneticilerinin profesyonellere bırakılması” projesiyle ilgili ilk somut adım atıldı. MEB’in, “Eğitimde Kalite Endeksi” uygulamasına dahil ettiği, MEB Yönetici Atama Sistemi’nde yapılan değişikliklerin ardından, Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği yeniden ele alındı. Mesleki ve teknik eğitim veren liseler ile imam hatip liselerini kapsayan yeni düzenlemeyle okul yöneticiliğine başvurulara kısıtlama getirildi. Yalnızca alan dersi öğretmenlerinin müdür olabileceği yeni düzenlemeyi eleştiren Eğitim Sen Yöneticisi Bozdoğan, değişikliğin ilk bakışta olumlu göründüğünü ancak olumsuz sonuçlar üreteceğini bildirdi.

İKİNCİL GÖREV OLMALI

Yönetici görevlendirmelerine ilişkin yönetmelik değişikliğinin daha büyük bir değişikliğin parçası olduğunu vurgulayan Bozdoğan, şunları söyledi:

“Bizler, eğitim yöneticiliğinin öğretmenlerin ikincil görevi olduğu düşüncesini taşımaktayız. Şu an var olan mevzuatta da eğitim yöneticiliği bu şekilde düzenlenmiştir. Bunun anlamı eğitim yönetiminin de okulda veya kurumda devam eden eğitim öğretim sürecinin bir parçası olmasıdır. Söz konusu ikincil göreve getirileceklerin belirlenmesinde en temel ilkenin de okulun tüm bileşenleri ile beraber eğitim yöneticisinin demokratik bir şekilde belirlenmesi olması gerekir. Eğitim yönetiminin kolektif olması kurumun işleyişinin en önemli unsurlardan biridir.”

PROFESYONEL KARİYER ALANI

Bozdoğan, Vizyon Belgesi’ne göre okul yöneticiliğinin yüksek lisans düzeyinde mesleki uzmanlık becerisine dayalı profesyonel bir kariyer alanı olarak yapılandırılacağını anımsatarak “Değişiklikleri, bunları belirleyen politik yaklaşımla beraber değerlendirmek zorundayız” dedi. Okulların profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesinin, eğitimin kamusal hizmet olma özelliğini yitirmesine neden olacağının altını çizen Bozdoğan, “Eğitim yöneticiliğinin öğretmenlerin ikincil görevi olmasında ısrar etmek en önemli ilke olmalıdır” diye konuştu.