Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı illerde çok uzun süredir yasak olan gösteri ve yürüyüşler, yavaş yavaş batı bölgelerine doğru kaymaya başlarken kararlara bir yenisi daha eklendi.

Bazı kentlerde Kasım 2016 tarihinden itibaren ilan edilen eylem ve etkinlik yasağı halen devam ederken yasakların gelmesinden bugüne kadar 5 yıldan fazla zaman geçti. 

VAN'DA GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YASAĞI

Son olarak Valilik kararı ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde Van’da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 gün süreyle yasaklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Van ili coğrafi sınırları içerisinde 14/05/2022 tarihinden geçerli 28/05/2022 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden yasaklanmıştır. İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır” denildi.

YASAKLAR BATI İLLERİNE KAYIYOR

Eskişehir Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Anadolu Fest2in gerçekleştirileceği tarihlerde jandarma bölgesi dahil olmak üzere kentte basın açıklaması ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığı duyurmuş ve kamuoyunda tartışmalar yaşanmıştı .Rize Valiliği ise 12 Mayıs'tan itibaren 5 gün süreyle il genelinde basın açıklaması, protesto ve broşür dağıtımı gibi etkinliklerin yasaklandığını duyurdmuştu.