Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, 30 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle, görevleriyle ilgili olarak sosyal medya paylaşımı yapan, basına “izinsiz” demeç veren aile hekimlerine çeşitli cezalar verilebilecek.

Birgün'den Berkay Sağol'un haberine göre; yine aynı yönetmelikle pozitif performans kazanmaları için kronik hastalık izlemi yapması dayatılan aile hekimleri, mevcut hasta sayıları ve poliklinik yoğunluğu sebebiyle yeterli izlem sayısına ulaşamadığı takdirde hem kendisi hem de birlikte çalıştığı aile sağlığı çalışanı yüzde 10 maaş kaybıyla cezalandırılacaktır.

İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı (İZAHED) Uzm. Dr. Funda Müftüoğlu, yeni düzenlemeyle aile hekimlerinin artık yurttaşlara “Aşı olun” demelerinin bile yasaklandığını söyledi.

Uzm. Dr. Müftüğlu, “Aile hekimlerinin tıbbi öngörü, sistemsel sorunlar, çalışma işleyişi vb. her tür konuda fikir beyan etmesi, sosyal medya hesaplarında yorum yapması suç olarak nitelendiriliyor. Eğer üç kere basın açıklaması veya sosyal medyada bu kapsamda paylaşım yaparsa sözleşmesi feshediliyor. Özetle İş güvencemiz ihtar puanı uygulaması ile ortadan kaldırılmıştır” dedi.

İhtar puanı uygulamalarının uluslararası çalışma sözleşmelerine uymadığını vurgulayan Uzm. Dr. Müftüoğlu, “Nöbet tutulan yerlerde hekimin mazeretli olsa da, hastalık vb. raporu bulunsa da 5 nöbete gelmemesinin sözleşme feshi ile sonuçlanması, süt iznindeki personelin yerine görevlendirilme yapılmaması gibi uygulamalar pandemide yıllık izin bile kullanmayan, birinci basamak hizmetlerinin yanı sıra tanı, tedavi ve reçete düzenlemelerini yoğun olarak gerçekleştiren iş yükü altında nefes alamaz hale gelen aile hekimliği sistemine indirilmiş bir darbedir. Aile hekimliği sisteminde olduğu için adeta bu yönetmelikle cezalandıran bizlerin, bu sistem içerisinde çalışmaya devam etmesi mümkün değildir” diye konuştu.

İSTİFALAR ARTACAK

3 günde toplam 1386 aile hekimin istifa dilekçesinin Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’na (AHEF) ulaştığını dile getiren Uzm. Dr. Müftüoğlu, “Aile hekimleri artık kendilerini ifade edemeyecekler. Sözleşme feshini göze alarak halk sağlığını tehdit eden durumları ya da ASM’lerde işleyişte yaşanan aksaklıkları vicdanen dile getirme ihtiyacı duyacaklardır. Bu sürecin devamı durumunda istifalar artacaktır” ifadelerini kullandı.

Uzm. Dr. Müftüoğlu şunları söyledi: “Cari giderlerin yıllar içinde artmasına rağmen cari ödemelerin bu oranda artmaması, yıllar içinde oluşan kayıpların karşılanması bir yana ücret kesintilerinin olması, ihtar puanları ve iş yükümüzün arttığı bu dönemde her bir hasta için en az yarım saat sürecek kronik hasta izlemlerinin yeni yönetmelikle dayatılması hasta kuyruklarına yol açıp, şiddet olaylarına davetiye çıkartıp istifaları arttıracaktır. Yine ücret kesintilerinin artması ve iş yükü artışına rağmen ek ödeme alamama gibi durumlar, zaten yetersiz olan aile sağlığı çalışanı sayısında ciddi azalmaya sebep olacaktır. Hali hazırda yönetmelik öncesi beşte bir aile hekimliği biriminde aile sağlığı çalışanı yokken, yönetmelik sonrası bu sayı katlanarak artacaktır. Yeni yönetmelik bu haliyle, aile hekimliği sisteminin çöküşüne yol açacaktır. Bilhassa büyükşehirlerde fiziki şartları yetersiz aile sağlığı merkezlerinin varlığı, aile hekimlerinin yüksek kira yükü altında ezilmesi nedeniyle kötü koşullarda hizmet vermek zorunda bırakılması sorunu daha da büyütecek.”

Aile hekimleri, 16 Ağustos ve 27 Ağustos günlerinde bir gün iş bırakma eylemi yapacaklarını, 28 Ağustos günü ise Ankara'da Beyaz Önlük Mitingi yaparak soruna çözüm arayacaklarını bildirdi.