2 milyon metrekare ormanı yok eden Acarkent villalarının ruhsatları iptal edildi!

İstanbul'da Beykoz’da orman alanının neredeyse tamamını yutarak inşa edilen ve Acarkent olarak anılan villalara ait yapı ruhsatları hakkında iptal kararı geldi.

2 milyon metrekare ormanı yok eden Acarkent villalarının ruhsatları iptal edildi!

Beykoz’da orman alanının neredeyse tamamını yutarak inşa edilen ve Acarkent olarak anılan villalara ait yapı ruhsatları ile ilgili yıllar sonra iptal kararı geldi.

Artı Gerçek’ten Rıfat Doğan’ın haberine göre; Beykoz’da Acarkent villalarıyla ilgili 30 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı. Çavuşbaşı Köyü’nde 1987 yılında A tipi 117 adet, B tipi 835 adet ve C tipi 500 adet villa ile diğer sosyal ve ticari tesisler için Saip Molla özel ormanında 137 bin 531 metrekarelik bir inşaat izni verilmişti. Bununla ilgili imar planı değişikleri ve yapı ruhsatları onayları da hızlıca onaylanmıştı.

Ruhsatlar yenilendikçe inşaat ormanı yuttu

1993 yılında yapıların tamamlanmaması üzerine yeni bir ruhsat düzenlendi ve ruhsatta sosyal tesisler için ayrılan 60 bin 968 metrekare ile söz konusu inşaat alanı 188 bin 479 metrekareye çıktı. Aynı yıl İBB tarafından Orman Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesine rağmen 5 yıllık periyotlar halinde yenileme ruhsatı adı altında yeni ruhsatlar düzenlendi. Geçen sürede inşaat orman alanının tamamını yok etti. Villalar bitti satışları yapıldı.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi anılan yapı ruhsatlarının iptaliyle ilgili yargı yoluna başvurdu.

“2 milyon metrekarelik orman alanının tamamına inşaat yapıldı”

Yapı ruhsatlarıyla ilgili davada İstanbul 4. İdare Mahkemesi villaların Saip Molla özel ormanını tahrip ederek yuttuğuna dikkat çekti:

“Bakılan davada orman alanının yalnızca yüzde 6’lık kısmının planlamaya konu edilerek bu sınır içerisinde yapılması, kalan yüzde 94’lük kısmının orman vasfının aynen korunması gerekirken dava konusu işlemler esas alınarak yasanın açık ve emredici hükümlerine muhalif şekilde taşınmazın orman toprağı olma niteliği gözardı edilerek 2 milyon 292 bin 187 metrekarelik olan uyuşmazlık konusu parselin tamamını kapsar şekilde yaygın inşaat yapıldığı, bu suretle orman örtüsünün tamamının tahrip edilmesine sebebiyet verildiği gibi 1986 tarihli ön izinde öngörülen yapılardan tamamen farklı olarak orman toprağı ile bağdaşması mümkün olmayan, olağan planlama alanlarında dahi istisnai olarak öngörülen 30 katın üzerinde ticari yapıların içerisinde yer aldığı yüksek yoğunluklu kütlelerin inşaa edildiği anlaşılmakla dava konusu edilen inşaat ruhsatlarının 1982 anayasasının orman kanununa aykırı olarak tanzim edildiği sonucuna varılmıştır.”
Mahkeme açıkladığı gerekçelerle yapı ruhsatlarını iptal etti.

Mimarlar Odası: 30 yılı aşkın sürdürdüğümüz mücadeleyi kazandık

Kararı Artı Gerçek’e değerlendiren TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen şunları söyledi:

“Beykoz ilçesi, Saip Molla özel Orman alanının yapılaşmaya açılması, 5 Haziran 1986’da Orman Kanunu’na eklenen ‘özel ormanlarda yatay alanın yüzde 6’sını geçmemek kaydıyla inşaat yapılabilir’ hüküme dayanılarak başlamıştı. Dönemin İBB Başkanı Bedrettin Dalan döneminde 1/1000 ölçekli vaziyet planı ve mimari avan projelerin onaylanması, Orman Genel Müdürlüğü tarafından inşaat için izin verilmesi ve sonrasında da Beykoz Belediyesi tarafından 1988 yılında yapı ruhsatı verilmesiyle başlayan süreç, 2 milyon 291 bin 280 m2 orman alanının talan edilmesine yol açmıştır. Mimarlar Odası olarak; orman alalarını yok eden bu projeye 30 yılı aşkın bir süredir karşı sürdürdüğümüz mücadeleyi kazandık. Son derece önemli bir durum bu. Keyfi uygulamalar, mega projeler,siyasi kayırmalar vb. yöntemlerle doğal kaynaklarımızın hızla tüketildiği günümüz koşullarında, kentleşme politikalarının halk sağlığı üzerindeki etkilerinin inkar edilemez bir gerçeklik olduğu ortadadır. Mahkeme kararının gereği yerine getirilmeli, orman alanını yok eden bu yapılar hakkında yerel yönetimler gerekli adımları atmalıdır.”

Etiketler
Koronavirüs Türkiye Beykoz