Tüm Türkiye'de başlıyor! Faturalarda yeni dönem: Artık zorunlu oluyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022 yılında brüt satış hasılatı 3 milyon lira ve üzeri olan mükellefler için önemli bir duyuru yayınladı.

Tüm Türkiye'de başlıyor! Faturalarda yeni dönem: Artık zorunlu oluyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022 yılında 3 milyon lira ve daha fazla brüt satış hasılatına sahip olan mükellefler için yeni bir karar aldı. Bu mükellefler, 1 Temmuz itibariyle e-fatura sistemine geçmek zorunda kalacaklar. Bu zorunluluk, sektör farkı gözetmeksizin uygulanacak. Ayrıca, internetten mal veya hizmet satan, gayrimenkul veya motorlu taşıt satışı veya kiralama işlemi yapan ve brüt satış hasılatı 500 bin lira ve daha fazla olan mükellefler de bu sisteme dahil olacak.

veteknoloji.net sitesinde aktarılanlara göre Gelir İdaresi Başkanlığı, kağıt ortamında düzenlenen fatura, defter ve irsaliye gibi birçok evrağın dijital ortama geçirilmesi için başlattığı dijital dönüşüm sürecini genişletiyor. 1 Temmuz itibarıyla yeni mükellefler de bu uygulamaya dahil edilecek.

2019 yılında yapılan bir düzenlemeyle, 2020 ve sonrasında mükellef grupları ve sektörlere göre e-belge uygulamalarına geçilmesi kararlaştırılmıştı. Bu çerçevede, enerji işletmeleri, sebze ve meyve ticaretiyle uğraşan komisyoncular ve tüccarlar, aracı hizmet sağlayıcıları, internet üzerinde ilan verenler, yolcu taşımacılığı yapanlar, içecek üreticileri ve sinema işletmecileri gibi birçok sektör, e-belge kullanımı zorunluluğuyla karşılaşmıştı.

Gelir İdaresi Başkanlığının son düzenlemesiyle birlikte, yeni mükellef grupları da e-fatura kullanımına geçecek. 2022 yılında brüt satış hasılatı 3 milyon lira ve üzeri olan mükellefler, sektör ayrımı yapılmaksızın 1 Temmuz itibarıyla e-fatura kullanmak zorunda olacaklar.

Ayrıca, 2022 yılında brüt satış hasılatı 500 bin lira ve üzeri olan internet üzerinden mal veya hizmet satışı yapan mükellefler ile gayrimenkul veya motorlu taşıt alım-satım veya kiralama işlemleri yapanlar da bu zorunluluğa tabi olacaklar.

2024 yılı itibarıyla ise bu mükellefler e-defter uygulamasına geçiş yapacaklar.

Tüm Türkiye'de başlıyor! Faturalarda yeni dönem: Artık zorunlu oluyor - Resim : 1

E-arşiv faturasının düzenlenmemesi, yanlış meblağların yer alması, kağıt ortamında düzenlenmesi veya hiç düzenlenmemesi gibi durumlarda, her bir belge için 2023 yılı için en az 2,200 lira olmak üzere özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Bir yıl içinde toplam ceza miktarı 1,100,000 lirayı aşmayacak.

E-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2022 yılı cirosu 10 milyon lira ve üzeri olan mükellefler de sektör ayrımı yapılmaksızın 1 Temmuz itibarıyla e-irsaliye uygulamasına geçmek zorunda olacaklar.

E-fatura uygulaması, faturaların elektronik ortamda oluşturulması, iletilmesi, saklanması, ibraz edilmesi ve raporlanması gibi süreçleri kapsayan, taraflar arasında mesajların güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlayan belirlenmiş standartlara uygun bir sistemdir.

Etiketler
Türkiye Sıla