Reel kesim güven endeksi yükseldi

2022 yılı Nisan ayında reel kesim güven endeksi (RKGE), bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 109,7 seviyesinde gerçekleşti.

Reel kesim güven endeksi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Nisan ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verisini açıkladı.

2022 yılı Nisan ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1725 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

İSTİHDAM, ENDEKSİ AZALIŞ YÖNÜNDE ETKİLEDİ

Buna göre, Nisan ayında RKGE, bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 109,7 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, genel gidişat ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ENDEKS AZALDI

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak 107,7 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlendiği, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ve gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 10,1 puan artarak yüzde 64,9 seviyesinde gerçekleşti.

2022 yılı Nisan ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 47,7‘si üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 15,4‘ü talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği ve diğer faktörler izledi.

Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak bir önceki dönemde artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü gözlendi. Avrupa Birliği içindeki piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin artış yönlü değerlendirmelerin zayıfladığı, Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin artış yönündeki seyrin ise azalış bildirenler lehine döndüğü görüldü.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 7 ile bir önceki dönem seviyesinde gerçekleşti. Aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 69,6‘ya yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 23,4‘e geriledi.''

Etiketler
Güven Endeksi