Murat Ağırel: Binlerce Hazine arazisi kayıp

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Sayıştay raporlarını referans göstererek Hazine’ye ait olan binlerce arazinin “kaybolduğunu” yazdı.

Murat Ağırel: Binlerce Hazine arazisi kayıp

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Sayıştay raporlarını referans göstererek Hazine’ye ait olan binlerce arazinin “kaybolduğunu” yazdı.

Ağırel, bugünkü köşe yazısında Millî Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) sayesinde Hazine taşınmazlarının envanterinin tutulduğu, her türlü işlemin anlık olarak işlendiği ve Hazine taşınmazlarının yönetiminin sağlandığını söyledi.

“MEOP'un yanlış ve eksik veri ürettiği tespit edilmiş” diyen Ağırel, şunları yazdı:

Sayıştay tutmuş MEOP'ta kayıtlı olan Hazinenin özel mülkiyetindeki (Hazine adına tescilli) taşınmazlar ile Tapu ve Kadastro'daki Hazine arazilerinin kayıtlarını karşılaştırmış. MEOP'taki verilerin eksik ve hatalı olduğunu tespit etmiş. Tespitleri aktarıyorum:

"Tapu kayıtlarına göre mülkiyeti Hazine adına kayıtlı olan 3 milyon 983 bin 530 adet taşınmaz olduğu, tapu kayıtlarına göre mülkiyeti Hazine adına kayıtlı olduğu halde MEOP uygulamasına kaydı yapılmamış veya güncellenmemiş 538 bin 674 adet taşınmaz olduğu…"

Yanlış okumadınız. Tam olarak 538 bin 674 adet arazi üzerinde hangi işlem yapıldığı, bu arazilerin parsel numaraları ve büyüklükleri ortalıkta yok.

Sayıştay devam ediyor:

"MEOP verilerine göre mülkiyeti Hazine adına kayıtlı olduğu halde tapu kayıtlarına göre mülkiyeti Hazine adına kayıtlı görünmeyen 830 bin 582 adet taşınmaz olduğu görülmektedir. Bunun yanında MEOP verilerinde, mülkiyeti Hazine adına kayıtlı mükerrer taşınmazların bulunduğu anlaşılmaktadır."

"Yani"si şu… 538 bin 674 adet kaydı yapılmamış veya güncellenmemiş, 830 bin 582 adet de kayıtlarda görünmeyen taşınmaz var.

“Bazı orman arazilerine dair satış işlemlerinde MEOP'un doğru ve güvenilir bilgi vermediği tespit edilmiş” diyen Ağırel, şunları kaydetti:

Hani satılan 2/B arazileri var ya. Hah işte o satış işlemleri öncesinde yapılan kıymet takdirleri, hak sahibi ve başvuru bilgileri, kanun ile düzenlenen indirimlerden faydalanma durumları gibi bütün verileri MEOP sistemine giriliyordu. Mesela… 2020 yılında Sayıştay tarafından yürütülen Düzenlilik Denetimi sırasında, satılan 2/B arazilerine ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulmuş ve Millî Emlak Genel Müdürlüğü'nden talep edilmiş. Genel müdürlükçe, Sayıştay'a verilen cevapta, sisteme yapılan veri girişlerinde eksik ve yanlış bilgiler bulunduğu, istatistikî verilerin bilgi olarak değerlendirilemeyecek düzeyde bariz ve fahiş hatalar içerdiği ve bu sebeple verilerin doğru ve tutarlı olmadığı ifade edilmiş. Bu nedenle MEOP'ta tutulan bilgilerin tutarlı ve doğru bilgiler olmadığı gerekçesi ile denetim çalışmalarına esas olamayacağı hem de Bakanlık tarafından da belirtilmiş.

Etiketler
Murat Ağırel Sayıştay