Ankara Verem Savaş Derneği Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin kapatılması kararı ile elli çalışanın işten çıkarılacağı kararına karşı meslek odaları ve hastane emekçileri basın açıklaması gerçekleştirdi.

Ankara Tabip Odası, Türk Tabipler Birliği, Patronların Ensesindeyiz Dayanışma ve Mücadele Ağı ve hastane emekçilerinin gerçekleştirdiği basın açıklamasının metni şöyle:

“Hastanemiz 1952 yılında Ülkemizde Veremin çoğaldığı dönemlerde Dispanser olarak kurulmuş ve Verem Savaş olarak ciddi bir mücadele vermiştir. Daha sonraki yıllarda Sağlık Bakanlığı tarafından Göğüs Hastalıkları olarak açılmış ve halen Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi olarak devam etmektedir. Hastanemizin Türkiye de Tüzel  kimliği açısından başka bir örneği yoktur.  Ne bir şahsa nede bir gruba ait bir yer değildir, tamamen Ankara halkınındır. Hastanemiz ismini dahi 1960 yılında Sağlık Bakanı olan ve Türkiye’de Tüberküloz ile ilgili ilk çalışmaları yapan Prof. Dr. Nusret KARASU hocamızdan almıştır.

70 yıldır Türk Halkına  hizmet eden ve karşılığında hiçbir kar amacı gütmeyen hizmet hastanesi olan, hastanemiz son dönemlerdeki Özel Hastaneler Yönetmeliği kapsamında fiziksel şartlarının uygun olmadığı yazılarak 09.04.2021 tarihinde faaliyetini askıya alma ve kapatılma yazısı gönderilmiştir. Bunu da Dernek yönetimi neden göstererek bir whatsapp mesajı ile çalışanları işten çıkartacağını bildirmştir. Ancak biz çalışanlar olarak Mahkeme kararı ile 15 gün sürelik Yürütmeyi durdurma kararı almış bulunuyoruz. Hastanenin kapatılma nedeni Sağlık Bakanlığı tarafından binamızın fiziksel  şartları gösterilmekte ve  bu durum rutin denetimlerde tarafımıza iletilmekteydi. Sağlık Bakanlığımız bizlere yardımcı olmak için Hastanemizin Tıp Merkezine dönüştülme seçeneğini sunmuş ancak dernek yönetimi Tıp Merkezi konusunda ve hastanenin iyileştirilmesi ile ilgili olarak herhangi bir girişimde bulunmamış  ve eksiklikler tamamlanmamıştır. Tam tersine bu süreçte bizzat kendileri Hastanenin kapatılmasını istemişlerdir. Bu durumda açıkça gösteriyor ki Hastanenin sahibi olan Dernek yönetimi iyi niyetli değildir. Bura da çalışan 50 kişi işten çıkarılma ile baş başa kalmış ve koskoca 70 yıllık Hastane kapanacaktır. Eski dernek yönetimleri zamanında bizzat Sağlık Bakanlığı ile resmi protokoller yaparak yıllarca Bakanlıkla beraber omuz omuza çalışmış olan bu Verem Savaş ailesi son dönemlerdeki Ankara Verem Savaş Derneğindeki yöneticilerin rant hevesi  yüzünden bu hallere düşmüştür. Bizlerde çalışanlar olarak gücümüzün yettiği yere kadar ilgili Devlet Kurumlarına sesimizi duyurmaya , mağduriyetlerimizi anlatmaya ve bizlere sahip çıkılmasını istiyoruz.

Hastanemiz  şuan Özel Hastaneler sınıfında yer alsa da, 2016 yılına kadar “5368 sayılı Verem Savaş Kanunu kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından personel desteği sağlanırdı  ve tüm özlük hakları Bakanlık tarafından  veririlirdi. Ancak 2016 yılından sonra Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendiren doktor ve diğer sağlık personeli geri çağrıldı ve hastanemizin personel ihtiyacı tamamen dernek personeli tarafından sağlandı. Yazımızda da anlaşılacağı üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Yararına Çalışan derneğimizin hastanesi eskisi gibi yine Kamu hizmeti vermeye devam etmesi yada Sağlık Bakanlığına mülkiyeti ile birlikte devir edilmesini istiyoruz.

Ayrıca Ankara da sayıları yediyi bulan Sağlık Bakanlığı kapsamında hizmet veren Verem Savaş Dispanserlerin bizzat hizmet verdikleri bina dahil tüm ihtiyaçları halen derneğimiz tarafından karşılanmaktadır. Bu hizmetler ve Hastanemiz yine Verem Savaş Kanunu kapsamında bağlı bulunduğumuz belediyeler tarafından eğlence gelirlerinin %10 luk olan payı  her ay adımıza tahakkuk ettirilip Ankara Veremle Savaş Derneği resmi hesabına aktarılmaktadır. Bu aktarılan para sayesinde Hastanemiz ayakta durmakta ve Kamu hizmeti vermeye devam etmektedir. Bu nedenle de hastanemize gelen hastaların neredeyse tamamı ücretsiz yada cüzi miktar alınarak hizmetleri yapılmaktadır. Hasta profilimizin çoğunluğu  da dar gelirli vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.

Özet olarak, hastanemiz bu pandemi  sürecin de de göğüs hastalıkları olarak Ülkemize büyük bir destek sağlamıştır. Yıllarca halkımıza hizmet eden hastanemizin kapanmasına sayılı günler kalmıştır. Burada çalışan 50 kişi ve aileleri mağdurdur. Aynı şekilde 2018 yılında da karşılaştığımız böyle bir durum sonucu hastanemizin Sağlık Bakanlığına devri ile ilgili gerekli resmi başvuların  yapıldığı ancak dernek yönetimin içinde bulunduğu karışıklık yüzünden verilen yazının geri çekildiği anlaşılmıştır. Hastanenin kapanmaması ve personelinin mağdur olmaması için çalışanlar ve buradan hizmet alan hastalar olarak  hastanenin mülkiyeti ile birlikte Sağlık Bakanlığına devir edilmesini  eğer  devir konusu  mümkün değilse Tıp Merkezi yada Poliklinik olarak  hizmet vermesi  seçeneklerinin tekrar değerlendirilmesini ve bu konuda Sağlık Bakanlığımızın bizlere sahip çıkmasını istiyoruz. Teşekkür ediyoruz.

ANKARA VEREM SAVAŞ DERNEĞİ NUSRET KARASU GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ÇALIŞANLARI"