Ülke genelinde öğrenciler dini ağırlıklı dersleri ‘seçmeye’ zorlanıyor. MEB bu konuda sessizliğini korurken sendikalar ve veli dernekleri dün yaptıkları açıklamalarda bu dayatmaya müsaade etmeyeceklerini açıkladı.

Seçmeli ders süreci başladığından beri il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin din dersi dayatması sürüyor. Son olarak Antalya, Samsun ve İstanbul’da öğrencilerin din dersine yönlendirilmesi istendi. Süreç böyle devam ederken pandemi boyunca eğitimde ortaya çıkan eşitsiz tabloyu çözmek için tek bir adım atmayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da kulağının üstüne yatıyor. MEB bu konuda olumlu ya da olumsuz tek bir açıklama dahi yapmazken göreve geldiğinde bazı çevrelerde beklenti yaratan Ziya Selçuk da ayrıca sessizliğini koruyor.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Mecdude Başakıncı Ortaokulu’ndan ilçe milli eğitim müdürlüğü ve kaymakamlık tarafından onaylı olarak aynı kayıt bölgesinde bulunan ilkokullara gönderilen yazıda sadece üç seçmeli ders seçilebileceği ifade edildi. Yazıda bu derslerin İngilizce, temel dini bilgiler ile spor ve fiziki etkinlikler olduğu aktarıldı ve kayıt bölgesindeki öğrencilerin sadece bu dersleri seçmesi istendi.

Samsun’da ise il milli eğitim müdürlüğü tarafından okullara gönderilen görsellerde yine din ağırlıklı derslerin seçilmesi istendi.

İstanbul Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan seçmeli ders süreci adeta dini ağırlıklı dersleri seçme süreciymiş gibi ifadeler kullanıldı: “Ortaokul ve liselerimizde Din, Ahlak ve Değerler Alanı Seçmeli Dersler seçim süreci devam ediyor.” Duyuruda ayrıca ‘Kuran-ı Kerim, peygamberimizin hayatı ve temel dini bilgiler’ derslerine ilişkin bilgiler verildi.

Eğitim Sen İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Özer Tuncer konuya ilişkin şunları söyledi:

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaokullar ve liseler için seçmeli ders tercihlerinin 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacağını açıklamasının ardından il, ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul idarecileri, kimi vakıf, dernek ve cemaatlere bağlı kuruluşlar öğrencileri din derslerini zorunlu seçmek zorunda bırakmak için her türlü baskı aygıtını kullanmaya, suç işlemeye devam ediyor. Öğrencilerimizin laik, bilimsel eğitim hakkı, mesleki haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Sendikalardan protesto

Eğitim Sen, Veli-der ve Öv-der Ankara şubeleri ile Eğitim-İş şubeleri din dersi dayatmasına karşı protesto eylemi gerçekleştirdi. Eğitim Sen ile veli derneklerinin Ankara şubeleri tarafından yapılan açıklamada şunlar dendi: “Geçmişte defalarca yapıldığı gibi veli ve öğrenciler adına ders seçen okul yöneticileri, suç işlediklerini bilmeli ve ona göre hareket etmelidir. Seçmeli derslerin belirlenmesi sürecini yakından takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.”

Seçmeli derslerin velinin bilgisi dahilinde öğrenci tarafından yapılması gerektiğinin altını çizen Eğitim–İş şubeleri de şu açıklamayı yaptı: “Bu konu, iki tane partizan müdürün koltuğunu sağlamlaştırmak için yapacağı hamlelere kurban edilmez, ettirmeyiz! Dayatmanın devreye sokulduğu her yerde mücadele edip, hukuki yollara başvuracağımızı ilan ediyoruz.”