Türk Eğitim Derneği’nin (TED) düşünce kuruluşu TEDMEM, PISA 2018’i değerlendirdi.

Türkiye’deki coğrafi bölgeler arasındaki puan farkına dikkat çekilerek “Öğrencilerin performansı coğrafi bölge birimlerine göre önemli ölçüde farklılaşmakta. Coğrafi bölge birimlerine göre en yüksek puan ortalaması ile en düşük puan ortalaması arasındaki fark; fen bilimleri alanında 65.5, matematik alanında 91.2 ve okuma alanında 68.1 puandır. PISA puanlarında 40 birimlik farkın bir yıllık öğrenmeye karşılık geldiği dikkate alındığında, tüm alanlarda bölgeler arası öğrenci performans farkının bir yıldan fazla olduğu, matematikte bu farkın iki yılın üzerine çıktığı görülmekte. Coğrafi bölgeler arasında eşitsizlik eğiliminde değişiklik yok, uçurum kapanmadı” denildi. 

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, öneriler ise şöyle: 

- Destek ve pozitif ayrımcılığı hedefleyen politika ve eğitim öğretim uygulamaları geliştirilmeli.

- İyi uygulamalar ile gelişimsel çalışmalar yaygınlaştırılmalı.

- Telafi veya destek programlarının sınava hazırlık odağından, öğrenme odağına alınmalı.

- Eğitim sisteminin performansının geliştirilmesinin maliyetini karşılayacak bir finansal planlama yapılmalı.

- Öğretmen niteliği geliştirilmeli, motivasyonu artırılmalı.