Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartışmalara neden olan Geriş RES projesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ankara 5. İdare Mahkemesi Geriş Mahallesi'nde kurulmak istenen rüzgâr enerji santrali (RES) için verilen yeni üretim lisansına da ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Gazete Duvar'dan Selçuk Arslan'ın haberine göre, Geriş Rüzgâr Enerji Santrali'nde 39 yıl 1 ay 23 gün süreyle üretim faaliyetinde bulunmak üzere Rüzgâr Elektrik Anonim Şirketi adına düzenlenen üretim lisansı, hukuka aykırı olduğu, söz konusu RES projesi nedeniyle yaşam ve mülkiyet haklarının ihlal edildiği, doğal, tarihi, kentsel ve turistlik dokuya olumsuz etkilerinin olacağı, manyetik ve gürültü kirliliğine yol açacağı, peyzaj ve siluet etkisinin bozulacağı gerekçeleriyle geçtiğimiz yıl T.C. Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

RES üretim ruhsatının mahkeme tarafından iptal edilmesinden sonra şirket yeni bir üretim ruhsatı aldı. Yeni üretim ruhsatına itiraz eden bir grup Bodrumlu "söz konusu RES projesine yönelik düzenlenen üretim lisansının Ankara 7. İdare Mahkemesi'nce iptal edildiğine, müdahil şirketin anılan lisans kapsamında ÇED, imar izinleri, kamulaştırma ve ruhsat işlemleri gibi yükümlülüklerini yerine getirmediği, söz konusu projenin kaçak olduğu, söz konusu santralin bulunduğu alanı kapsayan imar planının yargı kararı ile yürütmesinin durdurulduğu ve birinci lisansının iptal edilmesine ilişkin yargı kararının gereklerinin yerine getirilmediği" gerekçeleriyle yeniden verilen lisansın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Ankara 5. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Ankara 5. İdare Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucunda şirketin Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde belirtilen zorunlu yükümlülüklerini yasal süresi içerisinde yerine getiremediğini tespit etti. Mahkeme, Geriş Rüzgâr Enerji Santrali'nin 09.12.2021 tarihli ve serili EÜ/10605-35/05094 sayılı üretim lisansında ise hukuka uyarlık bulunmadığını belirtti.

İncelemesinde, RES projesinin hayata geçmesi halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğabileceğine vurgu yapan Ankara 5. İdare Mahkemesi, kararında şunlar kaydedildi: "Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 28/04/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Mahkeme heyeti, T.C. Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin birinci üretim ruhsatının iptali için verilen kararının gerekçelerini de onayladı ve iptal nedeni olarak gördü.