Unlu ürünlerle birlikte pasta ve lokanta hizmeti verilmesinde KDV

Son yıllarda unlu ürünler yani ekmek üreten fırınların bu faaliyeti yanında pasta işletmelerinde üretilen ürünler ile lokanta işletmelerinde üretilen her...

Son yıllarda unlu ürünler yani ekmek üreten fırınların bu faaliyeti yanında pasta işletmelerinde üretilen ürünler ile lokanta işletmelerinde üretilen her türlü yemek ürünleri hazırlayıp müşterilerine işletmede ya da paket servisi yapmak suretiyle sundukları görülmektedir. Katma değer vergisi oranlarının yeniden düzenlenmesi ile hangi ürüne hangi oran uygulanacağı bu yazımızın konusu olacaktır.

BU İŞLETMELERDE SUNULAN ÜRÜNLER

Esas işi ekmek üreten daha önce ekmek fırını olarak bildiğimiz, şimdilerde moda adı ile unlu mamuller yani ürünler adı altında ekmek üretip satan, dağıtan ve bunun yanında;

- Yurt içinde baklava, pasta, poğaça, börek gibi unlu mamuller ile lokum ve sütlü tatlılar gibi ürünleri,

- Merkez ve şubelerinde imal edilen bu ürünlerin yanında dışarıdan temin edilen ürünleri,

- Bu ürünler ile lokantalarda satılan yemeklerin de porsiyon olarak masaya servis edildiği,

- Fabrikadan şubelerine ve diğer mükelleflere satışlar yapıldığı,

- Fabrikadan ihraç kayıtlı satışlar yapıldığı,

- Şubelerinde porsiyon, adet şeklindeki satışlar, yemekle birlikte sunulan yani servis edilen ürünler ile servis içermeyen doğrudan satışlar yapıldığı,

Sunum ve ürün çeşidi itibariyle farklı oranlarda katma değer vergisine tabi olduğu bilinmektedir.

HANGİ ÜRÜNE HANGİ KDV ORANI UYGULANACAK?

Sunumu, kullanım şekli ve üretildiği madde farklılık gösteren bu ürünlere hangi oran uygulanacaktır. Ürünler bazında uygulanacak oranlar farklı olabilmektedir.

Bilindiği gibi, mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak maddede yer alan sınırlar dahilinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulaması gereğince 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki;

- (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1,

- (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8,

- Bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak uygulanmaktadır.

BKK eki (I) sayılı listenin (A) bölümünün 15’nci sırasında; "Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 19 no.lu faslında yer alan mallar," ibaresi yer almaktadır. Söz konusu fasılda ise "Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri" tanımlanmıştır.

Aynı BKK eki (II) sayılı listenin 24 üncü sırasında; ‘’gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç) sayılmış ve bu hizmetlere %8 oranında KDV uygulanması öngörülmüştür. Buna ilişkin ayrıntılı açıklamalara KDV Genel Uygulama Tebliğinin "III/B-2.4. Yiyecek ve İçecek Sunulan Yerlerde KDV Oran Uygulaması" başlıklı bölümünde yer verilmiş olup yemek hizmeti sunan yerlerin tanımı ve tasnifinde, "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" ve ilgili diğer mevzuat esas alınmaktadır.

UYGULANACAK ORANLAR

Yukarıda yapılan uygulama ve açıklamalara göre;

1- Fabrikada/imalathanede üretilen baklava, pasta, poğaça, börek, simit gibi ürünlerin fabrikadan yapılan teslimleri ve ayrı mükellefiyeti bulunan şubelerde %1,

2- Bu ürünlerin fabrikadan ihraç kayıtlı yapılan teslimlerinde %1,

3- Şubelerin lokanta, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerleri gibi yemek hizmeti sunan işyeri ruhsatı ve/veya masa, oturma yeri tezgâh gibi servis yapılabilen alanlarının bulunması halinde,

a) Bu yerlerde üretildiğine veya dışarıdan temin edildiğine bakılmaksızın buralarda verilen yeme içme hizmetleri ile söz konusu hizmet işletmelerinde bu ürünlerin sipariş suretiyle paket servis şeklinde (içecekler dahil) sunulması/hazırlanması, sonrasında gönderilmesi/gelinip alınması halinde (II) sayılı listenin 24’ncü sırası uyarınca %8,

b) Bu yerlerde yeme içme hizmetine konu edilmeden ve/veya herhangi bir şekilde servise yönelik bir işleme tabi tutulmaksızın bu ürünlerin doğrudan teslim edilmesi durumunda %1,

4- Satış yapılan yerin lokanta, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler gibi yemek hizmeti sunan işyeri ruhsatı ve/veya masa, oturma yeri tezgâh gibi servis yapılabilen alanlarının bulunmaması halinde, söz konusu ürünlerin tesliminde %1

Oranında KDV hesaplanması gerekmektedir. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 17.03.2022 tarih ve E – 39044742-130-301889 sayılı özelgesi de bu yöndedir.