Tarımsal destek ödemelerinden kesilen vergiler iade ediliyor

Çiftçilere çeşitli adlarla tarımsal destek ödemeleri yapılmaktadır. Bunlar; hayvancılık desteği, çoban istihdam desteği, tiftik ve ipek böceği yetiştiricileri...

Çiftçilere çeşitli adlarla tarımsal destek ödemeleri yapılmaktadır. Bunlar; hayvancılık desteği, çoban istihdam desteği, tiftik ve ipek böceği yetiştiricileri desteği, yaş çayda fark ödemesi desteği, havzalarda yetiştirilen ürün desteği, balıkçılık desteği, arıcılara kovan başı desteği ve yaş çayda fark ödeme desteği gibi desteklerdir. Devlet bu ödemeler üzerinden bir de vergi kesmekteydi. Yani çiftçiye yardım yapıyor, yaptığı yardımın bir kısmını vergi olarak geri alıyordu! Son yapılan Kanun değişikliği ile bu vergi kesintisinden vaz geçildi. Onunla da kalmadı 2016 yılı başından beri alınan vergileri de iade edilmektedir. Ama mükellefler zamanaşımı süresi içinde mevzuat hazretlerini aşarak vergilerini alabilecekler mi? Bakıp göreceğiz!

YASAL DÜZENLEME

26/10/2021 tarih ve 31640 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7338 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanununa eklenen 20/C mükerrer maddesi ile ‘’kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemelerinin gelir vergisinden istisna olduğu’’ düzenlemesi yapıldı.

Bununla da kalınmadı. Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 92'nci madde ile ‘’1/1/2016 tarihinden sonra kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergilerinin iadesi yapılacaktır.

Buna göre; çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde vergi dairelerine başvurarak iade talebinde bulunmaları gerekir. Bu takdirde dava açmamaları, açtıkları davalardan vazgeçmeleri gerekmektedir.

ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Adına tarımsal destek ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılan çiftçiler 5 yıllık zaman aşımı süresi içinde yapılacaktır. Konu ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden “Tarımsal Destek Ödemeleri Kapsamında Gelir Vergisi Kesintisi İade Talep Dilekçesi” hizmetini 02/12/2021 tarihi itibarıyla kullanıma açtı. Yani, başvurular elektronik ortamda alınabilecektir.

Başvuru işlemlerine yönelik açıklamaların yer aldığı kılavuza İnteraktif Vergi Dairesi internet sayfası üzerinden veya doğrudan https://ivd.gib.gov.tr/tarimsal_kilavuz.pdf adresinden de ulaşılabilmektedir.

İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla yalnızca mükellefler kendi adına yapılan kesintilere ilişkin başvuruda bulunabileceklerdir. İade talebinin vekil, veli, vasi, mirasçı ve benzeri sıfatıyla yapılacak olması hallerinde başvuru ilgili Vergi Dairesine fiziki ortamda yani elden veya posta ile yazılı olarak iletilebilecektir.

DİLEKÇENİN İNTERAKTİF ORTAMDA OLUŞTURULMASI VE DAVA AÇILMIŞSA VAZ GEÇİLMESİ

Başvurular İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gov.tr) kullanıcı bilgileri kullanılarak hazırlanan dilekçe ile yapılacaksa; İnteraktif Vergi Dairesine (ivd.gib.gov.tr) kullanıcı bilgileri kullanıcı kodu / T.C. kimlik numarası / vergi kimlik numarası) ve önceden alınan şifre ile İnternet Vergi Dairesi, Hazır Beyan Sistemi, Defter Beyan Sistemi veya e-Beyanname Sistemi şifresi veya e-Devlet şifresi ile, kullanıcı kodu ve şifresi yok ise "e-Devlet ile Kayıt Ol" adımı kullanılarak kodu ve şifre edinerek giriş yapabilabilir. Şifresi yok ise bağlı olduğu vergi dairesine şahsen başvurularak da şifre alınabilir.

Diğer taraftan, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr üzerinden giriş yaptıktan sonra veya internet bankacılığı üzerinden e-Devlet sayfası kanalıyla da İnteraktif Vergi Dairesine geçiş yapılabilmektedir.

İade alacağını dilekçede belirtildiği üzere çiftçinin hesabına aktarılması amacıyla bir banka hesap numarası veya IBAN bilgilerinin de verilmesi gerekmektedir.

Tarımsal Destek Ödemeleri Kapsamında Gelir Vergisi Kesintisi İade Talebine ilişkin 01/01/2016 tarihi ve sonrası dönemlere ait açılmış bir dava yok ise dilekçede ‘’hayır’’ seçeneği seçilerek dilekçe düzenlenmesine devam edilecektir.

İade talebine ilişkin 01/01/2016 tarihi ve sonrası dönemlere ait açılmış dava var ise, bu takdirde dilekçede ‘’evet’’ seçeneği seçilerek dilekçe düzenlemesine devam edilir. Yani davadan vazgeçilerek iade isteminden yararlanılır.

Dilekçe, sistem tarafından iadeye yetkili vergi dairesine kendiliğinden yönlendirilmektedir.

Etiketler
Vergi