Zeytinlikler madenciliğe açılacak! 'Yetmedi, bitmedi, usanmadılar, doymadılar!'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AKP’nin zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da içeren kanun teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğunu vurguladı.

Zeytinlikler madenciliğe açılacak! 'Yetmedi, bitmedi, usanmadılar, doymadılar!'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AKP milletvekillerinin imzasıyla dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verilen ve zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını sağlayacak düzenlemeler de içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne tepki gösterdi.

Ahmet Akın, AKP’nin zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da içeren kanun teklifine ilişkin, “Hukuk tanımaz AKP, şimdi de giderayak, bu rezalete Meclis’i alet ediyor. Anayasa’ya açık aykırı bu teklif derhal geri çekilmelidir” dedi.

Akın, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Yetmedi, bitmedi, usanmadılar, doymadılar! Zeytinlikleri maden aramasına açan yönetmeliği Danıştay durdurmuştu. Hukuk tanımaz AKP, şimdi de giderayak, bu rezalete Meclis’i alet ediyor. Anayasa’ya açık aykırı bu teklif derhal geri çekilmelidir. Zeytinime Dokunma.”

NE OLMUŞTU?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile zeytinliklerde maden çalışmalarının önü açılmıştı. Danıştay’ın aldığı iptal kararlarıyla yönetmelik tam olarak uygulanamamıştı.

Bunun üzerine, AKP milletvekillerinin hazırladığı ve benzer yönde düzenlemeler içeren ‘Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ dün gece TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu.

Teklife göre; Maden Kanunu'na eklenecek geçici maddeyle ruhsat sahibi veya rödovansçı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yürütülen madencilik faaliyetlerinin, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının, izin verilecek maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine, kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından izin verilebilecek.

Etiketler
Maden Zeytinli Ahmet Akın