Hatay Barosu ve İstanbul Barosu Başkanları'ndan Can Atalay çağrısı

Hatay Barosu Başkanı Av. Hüseyin Cihat Açıkalın ve İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç, hukuksuzca hapishanede tutulan Hatay Milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılmasını talep etti.

Hatay Barosu ve İstanbul Barosu Başkanları'ndan Can Atalay çağrısı

Hatay Barosu Başkanı Av. Hüseyin Cihat Açıkalın ve İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç, cezaevinde tutulan TİP Hatay Milletvekili Av. Can Atalay'a ilişkin açıklamada bulundular.

"KAZANDIĞI STATÜ YASAMA FAALİYETLERİNE KATILMASINI ZORUNLU KILIYOR"

Can Atalay'ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret eden Hatay Barosu Başkanı Av. Hüseyin Cihat Açıkalın, açıklamasında "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde Hatay bölgesinden milletvekili seçilen değerli meslektaşımız sayın Şerafettin Can Atalay’ın, mazbatasını almasıyla beraber kazandığı milletvekilliği statüsü, yasama faaliyetlerine katılmasını da zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla Anayasamızın amir hükümleri, ilgili yasaların bu konudaki açık ve amir hükümleri karşısında biran önce tahliye edilmesi ve yasama faaliyetlerine katılmasının sağlanması çağrımızdır. Talebimizdir" dedi.

"YEMİN TÖRENİNE HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE KATILAMADI"

İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Ali Gürbüz ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Elif Çalışkan ile birlikte Can Atalay'ı cezaevinde ziyaret eden İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç ise "Mazbatasını alan Baromuz Üyesi, Hatay Milletvekili Can Atalay TBMM'de yemin törenine katılması gerekirken hukuka aykırı şekilde katılamamıştır" dedi.

Av. Filiz Saraç açıklamasında şöyle konuştu:

"28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nin sonuçlarını içeren ve 30 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 14 Mayıs 2023 tarihli kararda, yargılanmakta olduğu bir dava nedeniyle tutuklu bulunan Baromuz Üyesi Av. Şerafettin Can Atalay’ın, Hatay ili seçim çevresi sonuçları uyarınca milletvekilli olarak seçildiği kesinleşmiştir.

Buna rağmen meslektaşımız avukatları aracılığı ile milletvekili mazbatasını almış, 02.06.2023 tarihi itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemin törenine katılması gerekirken hukuka aykırı şekilde katılamamıştır.

Anayasa’mızın “Yasama Dokunulmazlığı” başlıklı 83. maddesi 2. fıkrasına göre: “Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.”

Aynı şekilde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1 numaralı Protokolü’nün “Serbest Seçim Hakkı” başlıklı 3. maddesi bağlamında AİHM içtihatlarında vurgulandığı üzere: sözleşmeci taraf devletler, bireyin seçimlerde aday olma ve seçildikten sonra milletvekili olarak görevlerini icra etme hakkını güvence altına almakla yükümlüdür.

Baromuz avukatlarından Av. Ş. Can Atalay’ın seçilmiş bir milletvekili olarak yasama faaliyetlerine derhal katılmasının önündeki engellerin kaldırılması, T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altında olan seçme ve seçilme hakkı gereğidir.

Bunun yanında Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, AİHM içtihatları doğrultusunda meslektaşımızın seçmenlerin iradesi doğrultusunda yasama görevini yerine getirmesi demokratik hukuk devletinin gereğidir.

CMK 105 uyarınca, yetkililerin bu konudaki görevlerinin gereğini yerine getirmesini talep ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyururuz.”

Etiketler
Can Atalay İstanbul Hatay Ağrı