CHP’li Emre’den Türk vatandaşlığına kabul edilenler Resmi Gazete’de yayımlansın önerisi!

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, vatandaşlığa kabul edilenlerin Resmi Gazete’de yayımlanmasına ilişkin kararı Meclis gündemine taşıdı.

CHP’li Emre’den Türk vatandaşlığına kabul edilenler Resmi Gazete’de yayımlansın önerisi!

İstanbul Milletvekili Yunus Emre vatandaşlığa kabul edilenlerin Resmi Gazete’de yayımlanmasını öngören Kanun Teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan İstanbul Milletvekilli ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclis (AKPM) üyesi Yunus Emre, Türk vatandaşlığının doğumla ve sonradan olmak üzere iki türlü mümkün olduğunu belirtti. Emre; doğumla kazanılan vatandaşlığın soy bağı ve doğum yeri esasına göre kendiliğinden, sonradan edinilen vatandaşlığın ise yetkili makam kararı ve onayı ile olduğunu söyledi.

Vatandaşlığın kazanılmasında istisnai durumu kapsayan düzenlemelerin de olduğunu ifade eden Emre şöyle dedi:

"Mevcut yasa ile Türk vatandaşlığının ediniliş şekli belirtilmiştir. Doğumla ve sonradan edinilen vatandaşlık esastır. Doğumla kazanılan vatandaşlık soy bağı ve doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılırken, sonradan kazanılan vatandaşlık ise yetkili makam kararı ya da evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile mümkün kılınmıştır.

Türk vatandaşlığı kazanılmasının kolaylaştırması için kanun istisnai durumlara da cevaz vermektedir. Spor, sanat, bilim, yatırım gibi alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen kişilerin istisnai vatandaşlık kazanması mümkün olmaktadır. Bu çerçevede 2017 yılında yapılan düzenlemede yabancılara mülk satışı yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı hakkının verilmesi sağlanmıştır.
Ancak yabancıların gayrimenkul edinme yoluyla vatandaşlığa kabulü ile başlayan uygulama yanında son yıllarda artarak gelen göçmenler için Türk vatandaşlığı hakkını kazanmanın kolaylaştırılmasının bir güvenlik ve kamu düzeni sorunu yarattığı ortadadır. Buna bir de son dönemlerde ülkemiz vatandaşlığına kabul edilmiş kişiler hakkında “kırmızı bülten kararı”, “suç örgütü mensubu” olma iddiaları eklendiğinde durum daha da büyük sorun yaratmaktadır. Bu durum bizlere vatandaşlık hakkını kazanma konusunda şeffaflığın önemini göstermektedir.

Tüm bu nedenlerle vatandaşlığa kabul edilen kişilerin -ediliş şekilleriyle birlikte Resmi Gazetede yayımlanması gerekir. Yani verdiğimiz bu teklifle, “Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığına alınanların tam hüviyetleri ile vatandaşlığı kazanma usulleri Resmi Gazetede yayımlanır.” hükmünün yasalaşmasını öngörüyoruz. 1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 45. Maddesinde Türk Vatandaşlığına kabul edilenlerden “gerekli görülenlerin” Resmi Gazetede yayımlanması hükmünün yer aldığı ve uygulandığı gibi. Ancak 2009 yılında kabul edilen 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda bu hüküm yeniden düzenlenmemiştir.

Bu durumu düzeltmek yürütmenin vatandaşlığa alınan kişiler hakkında kamuoyuna şeffaf olması açısından önemlidir. Teklifin Meclis açıldıktan sonra işleme alınmasını ve ülkemizin kamu güvenliğini ilgilendiren bu konu üzerinde uzlaşı ile yasalaşıp yürürlüğe girmesini umuyorum."