HDP'den ikili yerel seçim stratejisi

HDP Parti Meclisi yerel seçimleri konuşmak üzere toplandı.

HDP'den ikili yerel seçim stratejisi

ANKARA (ANKA)HDP, Parti Meclisi (PM) sonuç bildirgesinde, “Kürt illerinde yapacağımız çalışmalarla güçlü bir ‘Kürt partileri ve STK’ları yerel ittifakı’ yaratmayı hedefleyeceğiz. Türkiye’nin batısında, yerel yönetim seçimlerini aslına ve ruhuna uygun gerçek bir ittifak stratejisi ile ve AKP-MHP koalisyonunun karşısında halkın iradesini ve mücadelesini önceleyen tüm toplumsal kesimlerle birlikte karşılayacağız” denildi.

HDP, 29-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiği PM toplantısının ardından bir sonuç metni yayımladı. 24 Eylül’de Şanlıurfa’da toprağa verilen HDP eski Milletvekili İbrahim Ayhan’a ithaf edilen toplantıda ele alınan konular şöyle:

“24 Haziran’da Hakkari halkının iradesini temsil ederek seçilen vekilimiz Leyla Güven halen serbest bırakılmamıştır ve iktidar tarafından hukuksuz şekilde rehin tutulmaktadır. CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun serbest bırakılması sonrası emsal olması gereken karar, Leyla Güven için uygulanmamakta; ayrımcılık, hukukta çifte standart ve HDP’ye yönelik iktidar baskısı bir kere daha görülmektedir. Leyla Güven derhal serbest bırakılmalı, Hakkari halkının iradesinin gaspına son verilmelidir.

-“YARGI REFORMU İÇERMEYEN TARTIŞMA, SORUN ÇÖZÜCÜ DEĞİL”-

MHP’nin küçük çıkar hesapları nedeniyle gündeme getirdiği ve hükümlülerin cezalarında indirim yapmak suretiyle gerçekleştirilmesi istenen ‘af uygulaması’, AKP ile MHP arasındaki bir ittifak pazarlığı olarak, son derece gayri ciddi ve özensiz bir biçimde sürdürülmektedir. Tasarı bu haliyle organize suç örgütlerinin, uyuşturucu tacirlerinin, kamu malı gaspçılarının, rüşvetçilerin, irtikap ve zimmet suçu sahiplerinin ‘kader mahkumu’ sıfatıyla affedilmesini içermektedir. Cezaevlerinin dolup taşmasının iktidara bağlı ve taraflı yargı sisteminden kaynaklı olmasını dikkate almayan; köklü bir yargı reformunu içermeyen bir tartışma, sorun çözücü değildir.

-“AF TARTIŞMASI YALAN RÜZGARININ DEVAMIDIR”-

Düşünce ve ifade özgürlüğünü kullandıkları, hak mücadelesini sürdürdükleri ve iktidara muhalif oldukları için tamamen siyasi nedenlerle yargılanan ve cezaevlerinde tutulanların durumunu değerlendirmeyen bir ‘af tartışması’ yalan rüzgarının devamıdır. Partimiz, köklü ve demokratik bir yargı reformunu ve siyasi nedenlerle rehin tutulanların haklarını ve durumlarını gözeten bir şekilde bu tartışmayı sürdürecektir. Muhaliflerine düşman hukuku uygulayan anlayış yerine toplumsal barışı tesis edecek bir siyasi hattı kararlı bir biçimde savunacaktır.

-“AİHM’İN KARARI GÜVEN İLİŞKİSİNİ ZEDELEDİ”-

Öte yandan İmralı’da Sayın Öcalan’a yaklaşık 3,5 yıldır uygulanan tecrit tüm zamanların en ağır biçiminde sürdürülmektedir ve onun kırılamayan etkisine yönelik ağır bir saldırıdır. Tecride alınan aynı zamanda Kürt halkının iradesidir. İmralı’daki tecridin ağırlaştırılması, savaş ve çatışmanın derinleşmesinin; kadın, işçi, emekçi, aydın, öğrenci, gazeteci ve diğer bütün muhalif kesimlerin ardı ardına baskı cenderesine alınmasının da bir adımı olmuştur. Tecridin sonlandırılması doğrultusundaki demokrasi ve insan hakları mücadelemiz hukuki ve diplomatik alanlarda sürdürülecektir. Son olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin aldığı karar, bu kurumun evrensel insan hakları ve hukuk mücadelesi açısından misyonunu ve oluşturduğu güven ilişkisini zedeleyen bir karar olmuştur.

-“AKP İKTİDARI BUGÜNKÜ KRİZ TABLOSUNUN ANA HAZIRLAYICISI”-

Sıcak para girişlerini üretken olmayan yatırımlarla betona gömen AKP iktidarı, geniş halk kesimlerinin yoksulluğunu, işsizliğini, güvencesizliğini büyütmüş ve bugünkü kriz tablosunun ana hazırlayıcısı olmuştur. Son dönemde haklarını arayan, insanca çalışma ve yaşama taleplerini haykıran 3. Havalimanı işçilerine karşı sürdürülen baskı, zor ve tutuklama örnekleri de bu iktidarın işçi ve emekçilere karşı tutumunun açık göstergeleridir. Geniş halk kesimlerinin yoksullaşması, iktidar yandaşlarının zenginleşmesi ve kollanması uygulamalarına karşı mücadele edenlerin yanı başında, mücadeleyi sendika ve meslek örgütleri ile ortaklaştırma ve büyütme kararlılığımız sürecektir.

-“MESELEMİZ SADECE BELEDİYELERİ ALMAK DEĞİL”-

‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ adıyla inşa edilen otoriter, baskıcı tek adam yönetiminin önündeki hedeflerden biri de yerel yönetimlerin bu rejime uygun biçimde yeniden yapılandırılması ve Saraya bağlı idari birimler haline getirilmesi, ağır mali ve idari merkezi vesayetin kalıcılaştırılmasıdır. Belediyelerimize kayyum atayarak halk iradesini yok saymaya ve kırmaya, halkın kazanımlarını ve değerlerini yok etmeye, kadınların kazanımlarını ortadan kaldırmaya, belediyeleri birer iktidar simgesi binalar haline getirerek halktan koparmaya ve yeni rejimin uç beyliği haline getirmeye çalışan iktidara karşı gasp edilen belediyelerimizin tamamını yeniden kazanacağız ve her türlü zorbalığa bu sayıyı arttırarak cevap vereceğiz. Halkın iradesinin güçlü bir şekilde bir kez daha ortaya çıkmasının imkanlarını yaratacağız. Bu amaçla Kürt illerinde yapacağımız çalışmalarla güçlü bir ‘Kürt partileri ve STK’ları yerel ittifakı’ yaratmayı hedefleyeceğiz. Meselemiz sadece belediyeleri almak değil, aynı zamanda katılımcı bir demokrasi anlayışıyla yerel yönetimleri demokratikleştirmek, toplumsal olanı geliştirmektir. Belediye hizmetlerini en üst düzeyde sağlayan, yerel yönetimlerin demokratik yapısını güçlendiren bir anlayışı geçmiş tecrübelerimizi değerlendirerek ve eksiklerimizi gidererek gerçekleştireceğiz.

-“SEÇİM HAZIRLIKLARINI HIZLA SÜRDÜRME KONUSUNDAKİ KARARLILIĞIMIZI VURGULUYORUZ”-

Öte yandan Türkiye’nin batısında, yerel yönetim seçimlerini aslına ve ruhuna uygun gerçek bir ittifak stratejisi ile ve AKP-MHP koalisyonunun karşısında halkın iradesini ve mücadelesini önceleyen tüm toplumsal kesimlerle birlikte karşılayacağız. İktidarın tüm saldırılarına yerel örgütlenmelerin güçlenmesini sağlayacak bir mücadele hattı ile cevap vereceğiz. Biliyoruz ki, yerel yönetimler demokratik ve özerk yapılarıyla toplumun en küçük birimine kadar demokrasiyi, söz ve karar hakkını, birlikte üretip eşit paylaşabilmeyi, toplum hayatını demokratikleştirmeyi ve eşit birlikte yaşamı güvenceye alacak bir içerikle örgütlenmenin zeminleridir. Bunlar aynı zamanda bir toplumsal değişim ve dönüşümün de gerçekleştirilebileceği örgütlenmelerdir. Başlattığımız yerel yönetimler çalışmaları ve yerel seçim hazırlıklarını bulunduğumuz her yerelde hızla sürdürme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Bu yerel seçimlerin AKP-MHP koalisyonunun geriletilmesi konusunda önemli bir vesile yaratmasını ve kurulacak bütün yerel işbirliklerinin ve ortaklıkların bu anlayışla ele alınması gerektiğini bir kez ifade ediyoruz.

-“TÜRKİYE YENİ ÇATIŞMALARIN VE SAVAŞLARIN PARÇASI OLMAMALIDIR”-

Suriye İç Savaşı’na emperyal hayallerle ve çeteleri açıktan veya dolaylı yollarla destekleyerek müdahil olan iktidar, bu tutumunu Kürt düşmanlığını odağında bulunduran bir yaklaşımla sürdürmektedir. İdlib konusundaki gelişmeler bir kez daha o bölgeyi terk eden çetelerin silahlarıyla mı silahsız mı gittiklerinin ve nereye yöneldiklerinin belli olmadığı bir süreç olarak gelişmektedir. Fırat’ın doğusuna yönelik tehditkar ve saldırgan ifadeler sarf edenlerin bu çeteleri yeni saldırgan emeller için kullanmak isteyecekleri açıktır. Bir kez daha Türkiye’deki bütün akıl ve vicdan sahibi insanlara ve kurumlara, uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunuyoruz, Türkiye yeni çatışmaların ve savaşların parçası olmamalıdır. Bizler bu konuda hem Suriye’de demokratik bir yeni rejimin oluşması hem de ülkemizde ve bölgede barışın tesis edilmesi için elimizden geleni yapacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

-“HALKLARIMIZ BU KARANLIK FIRTINAYI AŞACAK”-

HDP Parti Meclisi, öncelikle ülkeyi kurumsallaşan bir faşizm ile karşı karşıya bırakan gelişmelere son verebilecek imkanları açığa çıkarmak için tüm toplumsal muhalefet hareketlerinin ve demokrasi güçlerinin ortak bir zeminde buluşturulması ve ortaklaştırılması gerektiğini bilerek; kazandıklarımızı kaybetmemeye, yenilerini kazanmaya, dayanışmaya ve direnmeye dayalı mücadeleyi büyütmek için örgütlenmeye çağırıyor. Partimiz, mücadelesini bir yandan parlamentoda diğer yandan tüm alanlarda, hak ve hukuk mücadelelerinde, toplumsal muhalefetin bulunduğu her yaşam ve çalışma alanında kararlı bir şekilde sürdürecektir. Biliyoruz ve inanıyoruz ki, halklarımız bu karanlık fırtınayı aşacak, bu gemi limana mutlaka varacaktır.”

Etiketler
HDP Seçim Yerel Seçim