Başörtüsü ve Anayasa değişikliği tartışmaları: Cumhur İttifakı'na 26 vekil daha gerekiyor

AKP'nin anayasa teklifinin referanduma gitmesi için Cumhur İttifakı üyelerinin dışında 26 vekilin daha evet demesi gerekiyor.

Başörtüsü ve Anayasa değişikliği tartışmaları: Cumhur İttifakı'na 26 vekil daha gerekiyor

CHP’nin başörtüsüne ilişkin yasa teklifi vermesi sonrasında AKP, Anayasa değişikliği üzerinde çalışmaya başladı. Anayasa’da başörtüsü ve aile tanımıyla ilgili maddelerde değişiklik öngören düzenlemenin gerekli görüşmeler sonrasında meclis başkanlığına sunulacağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Sputnik Türkiye'den Osman Nuri Cerit'in haberine göre, Anayasa değişiklik teklifinin yasalaşması için Cumhur İttifakı partilerinin oy sayısı yeterli olmuyor. Bu teklifin referanduma gitmesi için 26, teklifin doğrudan yasalaşması için ise 66 milletvekilinin daha "evet" demesi gerekiyor. Bunun için AKP'nin diğer partileri ziyaret ederek destek istemesi bekleniyor.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

200 milletvekilinin imzası ile TBMM Başkanlığı’na verilen Anayasa değişikliği teklifleri önce Anayasa Komisyonunda görüşülecek. Burada raporlanarak Meclis Başkanlığına gönderilecek. Sonrasında da teklif Genel Kurula sunulacak. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülecek. TBMM içtüzüğü gereğince iki görüşme arasında 48 saat zaman geçmesi gerekiyor.

Birinci görüşmede teklifin tamamının ve maddelerinin tek tek görüşülmesi yapılır. Teklifin maddelerinin oylanması sonucu en az 360 oyla kabul edilirse ikinci görüşmeye geçilir. İkinci görüşmede maddeler hakkında değişiklik önergeleri görüşülür ve hepsi tek tek oylanır. Bu oylamada karar yetersayısı en az 360’tır. Sonra teklifin tümü oylanır. Bu oylamada da karar yetersayısı en az 360’tır.

Anayasa değişikliği teklifi TBMM Genel Kurulu tarafından yapılan görüşmelerce bir sonuca bağlanır. Yani teklif ya kabul edilir ya da reddedilir. Kabul yetersayısı, 1982 Anayasasının 175. maddesinde TBMM üye tam sayısının beşte üçü (360) veya üçte ikisi (400) olarak belirtilmiştir. Bu sayılara göre onay şekilleri değişkenlik gösterir.

Anayasa değişiklik teklifine 400’den az 360’dan fazla vekil evet der ise teklif Cumhurbaşkanı tarafından referanduma sunulmak zorundadır. 400 vekil veya fazlası ever ders ise teklif Cumhurbaşkanı tarafından onaylanabilir. Cumhurbaşkanı bu durumda ister ise düzenlemeyi referanduma götürebilir.

Etiketler
Cumhur İttifakı İttifak Referandum