HDP'den kadınlar için derin yoksulluğa karşı kanun teklifi

HDP tarafından hazırlanan kanun teklifi için yapılan açıklamada "Türkiye’deki yüksek enflasyon ve gittikçe derinleşen yoksulluk, kadınları temel ihtiyaçları olan hijyenik pede dahi ulaşamaz duruma getirmiştir." ifadeleriyle sorunun vahameti aktarıldı.

HDP'den kadınlar için derin yoksulluğa karşı kanun teklifi

Halkların Demokratik Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunacakları "Kadınların Ekonomik Haklarını İçeren Kanun Teklifi Paketi"ni açıkladı.

Kanun teklifi HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ile Batman Milletvekili Necdet İpekyüz’ün imzasıyla Ekonomi Komisyonu tarafından sunuldu.

HDP Ekonomi Komisyonu tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

Kadınlar cinsiyetçiliğe, cinsiyetçi sömürüye ve baskıya maruz kalmaktadırlar. Türkiye’nin en yoksul ve en yoksun kesimi kadınlardan oluşmaktadır. Kamusal alanda oldukça kırılgan, iktisadi alanda ise “yoksun” bir pozisyonda tutulmaları, kadınlar için ekonomik şiddeti ve derin bir yoksulluğu beraberinde getirmektedir.

Türkiye’deki her dört kadından üçü işsizdir ve geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 40’lara ulaşmıştır. Kadınların istihdam oranı yalnızca %26’dır. Cinsiyetçiliğe dayalı bu korkunç ekonomik tablo karşısında, çalışan kadınlar ise en düşük ücrete ve güvencesiz işlere mecbur bırakılmaktadır.

Türkiye’de eşit yurttaşlık ve eşdeğer işe eşit ücret ilkeleri yok sayılmaktadır. Milyonlarca kadın, ev içi emek ile bakım emeğini devasa bir yük şeklinde omuzlamakta, aynı zamanda gündelik, mevsimlik, geçici, sigortasız gibi güvencesiz işlerde çalışmaktadır. Aynı işte çalışmalarına rağmen kadınlar, erkeklerden %12 daha az kazanmaktadır. Ayrıca kadınların kazancı yöneticiler tarafından ailenin ek geliri olarak görülmekte, hamile ve regl olan kadınlar yüksek tempoda çalışmaya zorlanmakta, düşük ücretlere mahkûm edilmekte ve iş yerlerinde kreş ihtiyacı karşılanmamaktadır.

Ekonomik kriz en çok kadınları etkilemektedir. Türkiye’deki yüksek enflasyon ve gittikçe derinleşen yoksulluk, kadınları temel ihtiyaçları olan hijyenik pede dahi ulaşamaz duruma getirmiştir. Kadınlar, Dünya Kadınlar Günü’nü kutladıkları 8 Mart meydanlarında, ‘kriz varsa isyan var’, ‘yoksulluğa, zamlara karşı kadınlar isyanda’, ‘işçi hakkı yoksa boykot var, ‘eşit işe eşit ücret’, ‘ücretsiz ped mümkündür’ ve ‘nafaka hakkımız bizim’ sloganlarıyla erkek egemenliği ve kronikleşen kadın yoksulluğuna isyanlarını yükseltmektedir.

HDP Ekonomi Komisyonu olarak kadınların 8 Mart’ta meydanlarda dile getirdiği talepleri içeren kanun teklifi paketimizi TBMM’ye sunuyoruz. Sunduğumuz kanun teklifleriyle;

· Ev içi emeğin değerinin tanınarak ev emekçisi kadınlara sigorta ve emeklilik hakkı verilmesi,

· Ev eksenli çalışan kadınların işçi sayılmaları ve sigortalarının yapılması,

· Kadın sığınaklarının sayılarının artırılması ve sığınaklarda yeterli sayıda personel istihdam edilmesini,

· Hijyenik ped ve tamponların ücretsiz sağlanmasını öneriyoruz.

Kadınların, yaşamın her alanında olduğu gibi ekonomik hayatta da üreten, değiştiren, dönüştüren, eşit özneler olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Halkların Demokratik Partisi olarak, erkek egemenliğinin tezahürü olan cinsiyet temelli ayrımcılık ve şiddetle mücadele etmeye ve kadın özgürlükçü bir toplum inşa etmeye devam edeceğiz.

HDP EKONOMİ KOMİSYONU

Etiketler
Enflasyon HDP Türkiye Yoksulluk