TBMM Genel Kurulu mesaisini “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile sürdürüyor. Ancak vekillerin görüştüğü teklifler akıllarda soru işaretleri yarattı.

Anayasa hukukçusu CHP İstanbul Milletvekilli Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, tekliflerdeki soru işaretlerini gündeme getirdi.

"ANAYASA'YA AYKIRILIKLAR VAR"

2/3950 Esas Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşmeleri TBMM Genel Kurul’unda başlandı.

CHP İstanbul Milletvekilli İbrahim Kaboğlu,  kamuoyunda “TRT payının elektrik faturalarında çıkaran” teklif olarak gündeme gelmesine karşın diğer yapılan düzenlemelerin içinde birçok Anayasa’ya aykırılıklar olduğunu söyledi.

HEM ADSIZ HEM TORBA

Kaboğlu, teklifin TBMM 27.Yasama Dönemi’nin 52.torba yasa önerisi olduğunu ve 21 kanunda 38 maddede değişikliğe gidildiğini belirterek torbalarda adeta komisyonların birbiriyle yarıştığını söyleyerek meclisteki yasalaşan tekliflerin 3/2’sinin torba şeklinde olduğuna dikkat çekti. Kaboğlu, bu dönem içinde kabul edilen 7145-7180-7196-7226-7247-7297-7333 sayılı kanunlarda olduğu gibi bu 8.teklifin de ayrıca bir adının dahi olmadığını ve Anayasa’ya aykırılıktan da önce bir yasama ciddiyeti, özeni ve etiği açısından tartışılması gereğini dikkat çekti.

"SÜRELERİ HUKUKSUZ UZATILIYOR"

Anayasa Komisyonu üyesi İbrahim Kaboğlu, TBMM Genel Kurulu’nda, teklifin 16.maddesiyle ilgili yaptığı usul tartışmasında, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi’ne (TDİ) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne (TCDD) ait limanlarının bir kısmının özelleştirilmesine ilişkin kararlar, Danıştay tarafından iptal edilmesine karşın uygulanmaması sonucu yeni sözleşmeler yoluyla hem süre uzatılmakta hem de daha önceki mahkeme kararlarının uygulanmamasına meşruluk kazandırılmaya çalışıldığını söyledi. 

Kaboğlu, Anayasa’nın 138.maddesi uyarınca yasama organının mahkeme kararlarına uyma zorunluluğu ile 2. maddesindeki hukuki belirlilik, öngörülebilirlik ve kamu yararı alt ilkelerini içeren hukuk devleti ilkesinin çiğnendiğini belirterek ayrıca iktidarın, Anayasa’nın 48. maddesinde güvencelenen teşebbüs hürriyetleri ile Anayasa’nın 10.maddesinde düzenlenen kanun önünde eşitlik ilkesini ihlal ederek neden ihalesiz ve rekabete açık olmadan TDİ’ye ait 18 ve TCDD’ye ait 5 limanın sözleşme sürelerinin, 49 yıla uzatıldığını sordu.

"EN AZ ASGARİ ÜCRET VERİLSİN"

Teklifin, ücret bakımından kalfaları çıraklardan ayıran düzenlemenin yeterli olmadığını söyleyen Kaboğlu, aynı zamanda, kalfalarla aynı işi yapan işçiler arasında da asgari ücret denkliğinin sağlanmasının Anayasa’nın “kanun önünde eşitlik” ilkesini öngören 10. maddesi ve “ücrette adaletin sağlanması” başlığını taşıyan 55.maddesinin bir gereği olduğunu vurguladı.

ÇİFT MAAŞ İSTİSNASI

Anayasa hukuku profesörü İbrahim Kaboğlu, teklifin 24.maddesi ise, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alan ancak Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfı’nda görev alma koşuluyla bu aylıklarının kesilmeyeceğine yönelik istisna getirilmesinin,  yine Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyledi.