AKP değiştirdiği kanuna uymadı! 'Çelişkiler ve noksanlıklar var'

İktidarın çok sayıda değişiklik yaptığı Kamu İhale Kanunu’na uymadığı Sayıştay raporlarına yansıdı.

AKP değiştirdiği kanuna uymadı! 'Çelişkiler ve noksanlıklar var'

Sayıştay, projesiz ihalelere çıkıldığını, açık ihale gerekmesi halinde pazarlık ya da doğrudan temin yoluna başvurulduğunu belirledi.

BirGün gazetesinden Nurcan Gökdemir’in haberine göre, Sayıştay denetçilerinin kamu dairelerinde çok sıklıkla gördüğü ve genel uygulamalara dönüştüğünü belirlediği tespitler, “İhale kanunlarında yer alan ilkelere uyumun sağlanmaması” ana başlığı altında toplandı.

Denetimlerde, ilkelere uyumsuz olduğu belirtilen ihalelerle ilgili şu tespitlerde bulunuldu:

-Bütçe ödeneklerinin İhale Kanunu kapsamında olmayan idarelere aktarılması (il özel idarelerine aktarılan yatırım ödeneklerinin tekrardan köylere hizmet götürme birliklerine aktarılması gibi) nedeniyle yapılan alımların kanunların dışına çıkarılması,

-İhale hazırlık çalışmalarında gerekli özenin gösterilmemesi nedeniyle koşullar oluşmaksızın iş artışına gidilerek bir taraftan asıl ihaledeki yüklenicinin belirlenmesine esas koşulların değiştirilmesi, diğer taraftan yeni bir ihale kapsamında yaptırılması gereken işin iş artışı yoluyla gördürülmesi,

-Kamu ihale mevzuatındaki sınırlamaların ötesinde, isteklilerin ihalelere katılımını sınırlayacak şekilde bilgi ve belge istenmesi,

-"Benzer iş" tanımının ihale konusu işe göre dar tutulması,

- İhale dokümanını oluşturan belgelerde çelişkiler ve noksanlıklar olması,

-Farklı istekliler tarafından karşılanması gereken ihtiyaçların tek bir ihalede birleştirilmesi ve kısmi teklife olanak tanınmaması.

Etiketler
İhale Sayıştay