EGF başlangıçta farelerin submaksiller bezlerinde ve insan idrarında bulunan salgılanmış bir peptit olarak tanımlandı. EGF o zamandan beri submandibular bez (submaksiller bez) ve parotis bezi dahil birçok insan dokusunda bulunmuştur. 

Epidermal büyüme faktörü idrar, tükürük, süt, gözyaşı ve plazmada bulunabilir. ancak en çok tükürük bezinden elde edilir. Ayrıca epidermal büyüme faktörü üretiminin testosteron tarafından uyarıldığı bulunmuştur.

Heberprot-P markası altında satılan rekombinant insan epidermal büyüme faktörü, diyabetik ayak ülserlerini tedavi etmek için kullanılır. Yara bölgesine enjeksiyon yoluyla verilebilir. 

EGF'nin son yıllarda kozmetik amaçlı kullanımı yagınlaşmıştır.

Büyüme faktörünün kayıp mülteci çocuklardan elde edildiği spekülasyonları ise tartışılmaktadır.