Gazeteciler kerameti kendinden menkul bir sektörün çalışanı değildir. Gazeteciler de yaptıkları haberler bağlamında hesap verebilir, şeffaf ve denetime açık bir iş yaptıklarının bilincinde hareket etmelidir. Gazeteci okuru/izleyicisi karşısında sorumlulukla hareket etmeli ve okurun/izleyicinin görüş ve düşüncelerini bilmeli ve yol gösterici olarak görmelidir.

Biliyoruz ki okuruna/izleyicisine karşı böylesi bir sorumlulukla hareket etmek gazetecinin yaptığı işe saygısını artıracağı gibi, okurun da haberciye olan güvenini sağlayacaktır. Gazeteci kendisini hukuki ve yargısal denetimin dışında, bütünüyle mesleğin evrensel doğruları doğrultusunda hareket etmeyi kabul etmekle aslında okurunu/izleyicisini söz sahibi yaptığını kabul etmektedir.

Gazetecinin bunu sağlayacağı mekanizma ombudsmanlık ya da ülkemizde yaygın kullanımıyla “okur temsilciliği” kurumudur. Okur temsilcileri, okurun görüş ve eleştirileri ile mesleki  ilkeler doğrultusunda haberciyi/gazeteciyi denetler ve onun haberi doğru ve dengeli verip vermediğini, yapılan haberin kalitesini, okurun kaygı ve eleştirilerini gazeteciye yansıtır.

Gazeteci, okur temsilcisi tarafından yapılan bu denetimi kabul ederek aslında mesleğin değerlerine ilişkin bir kritere  sahip olacaktır. Bu denetim kimi zaman sert ve acımasız da olsa doğruluğu ölçüsünde gazeteci açısından dikkate alınacak ve o haber değiştirilecektir.

Ülkemizde özellikle dijital medyada bugüne kadar böylesi bir denetim mekanizması oluşturulmadı. Dahası ağırlıklı olarak gazetelerde gündeme gelen okur temsilciliği müessesesi zülfüyare dokunduğu ölçüde etkisizleştirildi ya da bu uygulamaya son verildi. Okur temsilcisi meslektaşlarımız işini kaybetti.

Gerçek Gündem olarak okurumuza verdiğimiz sözü tutmak, okurumuzun eleştiri ve beklentilerine yanıt vermek, mesleğin ilke ve değerlerini savunan bir denetim mekanizmasına sahip olmak adına Türkiye’de medya okur temsilciliğinin en kıymetli isimlerinden biri olan Faruk Bildirici’nin ya Ombudsmanlığı  Kurumsallaştırma Çağrısı’na katıldığımızı ve okurumuz ve Sn. Bildirici’nin  özdenetimine dönük bir yeni süreci başlattığımızı kamuoyuna duyururuz.

Bu doğrultuda Gerçek Gündem’in künyesinde iletişim bilgilerimize Okur Temsilciliği iletişim bilgilerine yer vereceğiz. Haber ve yorumlarımızla ilgili okurlarımızdan gelecek eleştirilerin bu havuzda toplanmasını amaçlıyoruz. Bu yorum ve eleştiriler Faruk Bildirici tarafından analiz edilecek ve Gerçek Gündem yazıişleri ile paylaşılacaktır.