AYM'den belediyeler için flaş karar

Anayasa Mahkemesi, 31 Mart yerel seçimleri sonrası kamu arazisi üzerinde izinsiz inşa edilen yapıların belediye veya devlet zabıtası tarafından derhal yıkılabilmesine olanak sağlayan kanun hükmünü iptal etti.

AYM'den belediyeler için flaş karar

İstanbul 7. İdare Mahkemesi, incelediği bir davada, 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun, "Yeniden Gecekondu Yapılmasının Önlenmesi" başlıklı 18. maddesinde yer alan "izinsiz yapılar hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın belediye veya devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılır" hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek iptali için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme, bu düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı buldu ve iptal etti. İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesinde, söz konusu düzenleme ile kamu arazisi üzerinde izinsiz bir yapının inşa edilmesi durumunda, herhangi bir yıkım kararına gerek olmaksızın belediye veya devlet zabıtasının yapının derhal yıkılmasına olanak sağlandığı vurgulandı.

Başvuru Yolu İşlevsiz Hale Getirildi

Kural nedeniyle, izinsiz yapıyı inşa edenlere ve yapıyı kullananlara, söz konusu yıkım işleminin tebliğ edilmek suretiyle bildirilemeyeceğine işaret edilen gerekçede, bu işleme karşı ilgililerin kullanabileceği bir dava açma hakkının korunmasını sağlayacak güvencelere yer verilmediği kaydedildi. Bu durumun, "yıkım kararının hukuka uygun olup olmadığının iptal davası yoluyla incelenmesine imkan sağlayan başvuru yolunu işlevsiz hale getirdiği" vurgulandı.

Bu nedenlerle kuralın Anayasa'nın 35. maddesinde güvenceye alınan mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak Anayasa'nın 40. maddesinde düzenlenen etkili başvuru hakkına aykırılık oluşturduğu tespiti yapıldı.