Boğaziçi Rektörlüğü'nden akademisyenlere tehdit

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, akademisyenlerin iki yıldır sürdürdüğü eylemi hedef alan bir açıklama yayınladı. Açıklamada eylemdeki hocalar, 'adli ve idari işlemlere konu olmakla' tehdit edildi.

Boğaziçi Rektörlüğü'nden akademisyenlere tehdit

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler, iki yıldır rektör atanmasına ve üniversitedeki hak ihlallerine karşı Güney Kampüs'teki rektörlük binasına sırtlarını dönerek gerçekleştirdikleri eylemlerini sürdürürken; üniversite rektörlüğü, akademisyenlerin söz konusu eylemini hedef alan bir girişimde bulundu.

HAPİS TEHDİDİ

Boğaziçi Üniversitesi'nin rektör vekili Fazıl Önder Sönmez yapılan duyuruda, akademisyenlerin eylemi, '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu' kapsamında bir suç olarak tanımlanarak, eylemlere ilişkin bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis cezasının öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, akademisyenlerin eylemi "dikilme" olarak tanımlanarak, "Söz konusu davranışları sergileyenlerin, mevzuat çerçevesinde, adli ve idari işlemlere konu olacağını bilgilerinizi rica ederim" denildi.

Sönmez tarafından yapılan açıklama şöyle:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 'Yasak Yerler' başlığını taşıyan 22'nci maddesinde yer alan; 'parklarda, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve bunların eklentilerinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kilometre uzaklıktaki alan içinde toplantı yapılamaz.' hükmü ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin mekânsal boyutu yönünden mutlak bir sınırlama getirilmiştir. Yine aynı Kanun'un 'Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri' başlığını taşıyan 23'üncü maddesinde; 22'nci maddedeki yasaklara aykırı yapılan toplantı veya gösteri yürüyüşlerinin Kanun'a aykırı sayılacağı, 'Yasaklara Aykırı Hareket' başlığını taşıyan 28'inci maddesinde de Kanun'a aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenleyen veya yönetenlerle bunların hareketlerine katılanların, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine aykırı şekilde izin almaksızın basın açıklaması, stant kurma, bildiri dağıtma, çadır kurma, oturma, dikilme ve sair eylemlerin yasak ve suç kapsamında olduğu, Üniversitemiz içerisinde güvenlik, esenlik, iç barış ve eğitim öğretim hayatının güvence altına alınması ile idari faaliyetlerin aksamaması adına;, söz konusu davranışları sergileyenlerin, mevzuat çerçevesinde, adli ve idari işlemlere konu olacağını bilgilerinizi rica ederim."

Etiketler
Boğaziçi Üniversitesi protestoları Boğaziçi Üniversitesi Tehdit Akademisyen