Bakanlığın 'Kanal İstanbul' savunması ortaya çıktı: 'Tarım alanların yok edilmesi kamu yararı' denildi

Kanal İstanbul bölgesinin ekolojik açıdan özgün ve hassas olduğunu kabul eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tarım alanlarının yok edilmesini 'kamu yararı var' diye savundu.

Bakanlığın 'Kanal İstanbul' savunması ortaya çıktı: 'Tarım alanların yok edilmesi kamu yararı' denildi

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, tartışmalı proje Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak Yenişehir’in 3. Etap büyük ve küçük ölçekli planların iptali talebiyle TMMOB’un açtığı davada verdiği savunma ortaya çıktı. Söz konusu projenin özgün ve hassas bir bölgeye yapıldığını kabul eden bakanlık, tarım alanlarının tarım dışı kullanılmasında 'kamu yararı' olduğunu savundu.

Bakanlık, Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak Yenişehir’in 3. Etap büyük ve küçük ölçekli planlarını, itiraz üzerine 15 Temmuz 2021 tarihinde revize etti. Bunun hukuka aykırı olduğunu savunan Türk Mühendisleri ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) plan değişikliklerine karşı dava açtı. Birlik söz konusu imar planı değişikliklerinin iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını istedi.

"ÖZGÜN VE HASSAS BÖLGE"

Gazete Duvar'dan Hazal Ocak'ın haberine göre, İstanbul 13 İdare Mahkemesi’nde görülen davanın dosyasına bakanlığın savunması da girdi. Bakanlık, davayı açan birliğin dava konusuyla ilgili hak ve menfaati bulunmadığını belirterek davanın reddini istedi. Savunmada, Kanal İstanbul projesinin “ekolojik açıdan özgün ve hassas bir bölgede yapılmasının planlandığı” belirtilerek, “İstanbul’un orman alanları, biyolojik çeşitliliği ve habitatları ile ekolojik açıdan önemli ve kırılgan alanları üzerindeki etkilerine ilişkin olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunda gerekli değerlendirmeler yapılmış ve alınacak önlemler detaylarıyla verilmiştir” denildi.

"KAMU YARARI"

Savunmada, hazırlanan planla “İstanbul kent merkezinde yoğunlaşmış olan sağlıksız ve ömrünü tamamlamış riskli binalarda yaşayan nüfusun daha güvenli ve yaşanabilir bir kentte varlığını sürdürebilmesi”nin hedeflendiği ifade edildi. Avrupa Yakası’nda yer alan 33 bin 674.11 hektarlık Rezerv Yapı Alanı’nın bin 2594.60 hektarlık kısmının tarım dışı amaçlı kullanılmasının uygun görüldüğü vurgulanan savunmada bu kullanımda "kamu yararı" olduğu savunuldu.

"DAVA REDDEDİLSİN"

Savunmada söz konusu imar planlarla donatı, sosyal ve ekonomik çevresi itibariyle kendine yeterli yaşam alanlarının tasarlanmasının hedeflendiği belirtildi ve son olarak davanın reddedilmesi istendi.

Mahkeme de söz konusu imar planı değişikliklerinin iptaline ilişkin başka dava açılıp açılmadığının sorulmasına ve açılmışsa mahkemeye bildirilmesine karar verdi.

Etiketler
Tarım Bakanlığı İstanbul Kanal İstanbul