Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İstanbul Tuzla’daki 239 bin metrekare büyüklüğündeki araziye ilişkin iki sene önce hazırladığı imar planına bilirkişiden vize çıkmadı.

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre; planın iptali için açılan davanın dosyasına giren bilirkişi raporuna göre; otogalericiler için yapılaşmaya açılması öngörülen arazi, hassas bir ekosistemin devamı niteliğindeki “Ömerli Uzun Mesafe Koruma Kuşağı” içerisinde yer alıyor. Söz konusu plan ise nüfus yoğunluğunun artmasına neden olacak ve çevreye zarar verecek.

850 OTOGALERİCİ İÇİN

Bakanlık, Tuzla’nın Tepeören Mahallesi'ndeki 0 ada 653 parsel ile 7128 ada, 2 parsele ilişkin 2019’da bir imar planı değişikliği yaptı.

Planla; Formula 1 Pisti ile Okan Üniversitesi’nin yakınındaki 239 bin metrekare büyüklüğündeki arazinin 204 bin metrekaresi “ticaret alanı”na çevrildi. Planla, otomobil alım satımlarının şehrin dışında yapılmasının amaçlandığı belirtilse de arazinin içerisine ticari üniteler, kafeler ve restoranların da kurulması öngörüldü. Planla birlikte alanda 850 otogalericinin olacağı bildirildi. “Otogalerilerin yer alacağı modern bir kentsel alan oluşturma ihtiyacı” ile hazırlandığı öne sürülen plan, 25 Aralık 2019’da bir ay süreyle askıya çıkarıldı.

ARAZİDE YAPILAŞMA YOK

Arazinin üzerinde şu anda yapılaşma yok ve bu arazi Ömerli Uzun Mesafe Koruma Kuşağı içerisinde yer alıyor. Plan değişikliği bu nedenle eski CHP’li İBB Meclis üyeleri Hakkı Sağlam ile İbrahim Doğan tarafından yargıya taşındı. Bu planla alanın yapılaşmaya açıldığını belirten Doğan ile Sağlam, geçen yıl 24 Mart’ta mahkemeye sundukları dilekçede söz konusu planın iptalini istedi.

‘OTONOMİ’NİN BENZERİ

Bu dava kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 22 Haziran 2020’de mahkemeye bir yazı gönderdi. Bakanlık dilekçesinde, planla açılışını AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı Ankara Akyurt’taki otomotiv ticaret merkezi ‘Otonomi’nin bir benzerinin yapılmak istendiğini belirtti.

Dosyaya giren 20 Mayıs tarihli bilirkişi raporunda ise planın şehircilik ilkeleri ve planlama esasları ile kamu yararına uygun olmadığı vurgulandı. Raporda, söz konusu planın “orman ve kırsal alan sınırlarının bitişiğinde ve havza sınırı içerisinde yer alan, ekolojik açıdan oldukça önemli değerlere sahip, yapılaşmanın olmadığı" alanda kalıcı yapılaşmaya neden olacağı, araç kullanımını ve hareketli nüfus yoğunluğunu artıracağı ifade edildi. Böyle bir plan kararı verilmeden önce yer seçimine ilişkin uygunluk analizlerinin yapılması gerektiğine dikkat çeken bilirkişi heyeti, plana dair özetle şu görüşleri dile getirdi:

Plan değişikliği ana amaç olan çevrenin korunmasına hizmet etmiyor ve diğer planlarla uyumlu değil.

Park alanı donatısının gerekçesiz ve kurum görüşü alınmaksızın azaltıldığı görülüyor.

İhtiyaç analizleri yapılmamasından ötürü tanımlanan yapılaşma koşulları nesnel geçerliğini yitirmiş durumda. Analiz çalışmaları da eksik.