Kamu ihalesinde 'fesat' iddiası: 24 kişiye dava açıldı

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2018 yılında yapılan 75 milyon liralık bir ihaleye fesat karıştırmakla suçlanan 24 kişi hakkında dava açıldı.

Kamu ihalesinde 'fesat' iddiası: 24 kişiye dava açıldı

Kamu ihalesine fesat iddiası için hazırlanan iddianame tamamlandı.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, dört yıl önce Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaklaşık 75 milyon TL bedelli “18 aylık 470 kalem toplu tıbbi sarf malzemesi mal alımı” ihalesi kalem kalem yapıldı.

İhalenin 187 kalem numaralı bölümünü BAYSER Medikal Turizm İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi en düşük bedeli teklif ederek kazandı.

Ancak İhale Komisyonu, şartnamede yer alan line ve oksijen maskesinin bulunmadığı gerekçesiyle, malzeme temin ihalesini ASZ Kimya Tıbbi Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerine bıraktı.

Bunun üzerine, ihalenin ilk kazananı olan BAYSER tarafından Sağlık Müdürlüğü'ne itiraz dilekçesi verildi. İtiraz dilekçesi kabul edilmeyen BAYSER, önce Kamu İhale Kurumu'na (KİK) başvurarak ihaleyi iptal ettirdi, ardından da zarara uğramalarına sebep oldukları gerekçesiyle ilgililer hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi verdi.

FİRMAYA MENFAAT, KAMUYA ZARAR

Yapılan incelemede 17 bin malzemenin tanesi 12.50 TL'den 212 bin 500 TL bedelle BAYSER Medikal Turizm İç ve Dış Limited Şirketi uhdesinde bırakıldığı, ancak ihale komisyonu tarafından daha sonra şartnamede düzeltme yapılarak tanesi 26.90 TL'den 457 bin 300 TL bedelle ASZ Kimya Tıbbi Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne verildiği, ilk ve ikinci ihale bedelleri arasındaki 244 bin 800 TL farkla ASZ Kimya Tıbbi Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne menfaat sağlandığı kaydedildi.

Sadece maliyet açısından değerlendirilse bile yaklaşık 13 bin 94 TL kamu zararına yol açıldığı kaydedildi. KİK kararıyla söz konusu ihalenin iptal edildiği, ancak daha sonra bu kalemdeki malzemelerin yeniden alınıp alınmadığıyla ilgili sözleşme, fatura, ödeme belgelerinin dosyada bulunmaması nedeniyle bu kalemle ilgili olarak kesin kamu zararının tespit edilemediği görüşü de iddianamede yer aldı.

DÜŞÜK TEKLİF VEREN FİRMA İHALE DIŞI

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Muhammet Hilal tarafından hazırlanan iddianamede, 207. kalem ile yapılan 18 bin 800 adet hasta bakım seti ihalesinde ise, adedi 14.03 TL olan bu temin için KAF Grup Sağlık Hizmetleri tarafından adet başı olarak 12.10 TL teklif verildiği, ancak bu firmanın ÜTS kaydının olmaması nedeniyle 2 nolu düzeltme kararı ile yapılarak, maliyet bedelinin üzerinde bir fiyatla, yani 16.95 TL'den PRİZMA-MED Sağlık Hizmetleri'nin verildiği, böylelikle de 91 bin 180 TL kamu zararına sebep olunduğu kaydedildi.

Bu ihaledeki kamu zararının da yaklaşık maliyet üzerinden hesaplansa bile 54 bin 896 TL olduğu da iddianamede ifade edildi.

ÖNCE KABUL, SONRA RED

İddianamenin bilirkişi heyeti raporuna dayanan sonuç ve kanaat kısmında,187. kalem flowermetre suyu adaptörü ile ilgili olarak ihale komisyonunca değerlendirilen her iki numunenin de hastalar üzerinde denendiği ve bir sorunla karşılaşılmadığı, ihale komisyonunun ilk değerlendirmede uygun bulduğu ürünü, daha sonra herhangi bir farklılık oluşmamasına rağmen şartnameye uygun bulmayıp, ihaleyi iptal yoluna gitmesinin ihalelerde idarece gözetilmesi gereken ‘Güvenilirlik' ilkesinin tesis edemediğine vurgu yapıldı.

Bu nedenlerle de 187 ve 207 sıra nolu kalem malzeme ihaleleri üzerinde bırakılan istekli firmalar lehine menfaat sağlandığı için, sorumluluğunun bulunduğu, 187. kısım ihalesi iptal edildiği, bu ihalenin daha sonraki süreciyle ilgili olarak dosyada bilgi, belge bulunmadığı için kamu zararından bahsedilemeyeceği, 207. kalem ihalesinde 91 bin 80 TL kamu zararına sebebiyet verildiği ifade edildi.

5-12 YIL AĞIR HAPİS İSTEMİ

İddianamenin son bölümünde ise, ihaleye fesat karıştırma suçunu işleyenlerin 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırıldığına vurgu yapılırken, kamu zararının ortaya çıkması halinde cezanın yarı oranında artırılacağı ifade edildi.

İhaleyi kazanan firmanın da suçun kesinleşmesinin ardından çeşitli müeyyidelere tabi tutulacağının kaydedildiği bu bölümde, ihaleye fesat sonucunda kamu zararının oluşmasının nitelikli hal olduğu, cezanın artırılması için zararın meydana gelmiş olmasının yeterli olduğuna vurgu yapılıp, miktarın tam olarak bilinmesine gerek duyulmadığı belirtildi.

ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜ DE YARGILANACAK

Açıklanan bu gerekçelerle, 14 Ekim 2021 tarihinde Gaziantep 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşmasında, dönemin Sağlık Müdürü Dr. Serdar Sarıfaki'nin yanı sıra, çoğunluğu sağlık çalışanı olan Bilbaşar Yıldız, Abdo Başak, Bayram Türk, Bilal Bulut, Coşkun Ünsal, Ebubekir Esen, Eyüp Şenköy, Fazlı Mutlu, Gökalp Güzel, İbrahim Aksoy, İnan Gezgin, Mehmet Şaşoğlu, Murat Durucu, Mustafa Kemal Tanır, Mustan Barış Sivri, Müzeyyen Günay Örkmez, Oğuzhan Oğuztürk, Onur Erdal, Oya Kayaalp, Rıza Çam, Selçuk Dalakoğlu, Serhan Kanevitçi ve Şemsi Şenözler haklarında TCK'nın 235/1-2 (a) ve her şüpheli için ayrı ayrı olmak üzere TCK'nın 53/1'inci maddeleri uyarınca açılan davada hakim önüne çıkacak.

Etiketler
Gaziantep