Yapılan bir araştırma işletmelerin yüzde 50’sinin önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde dijital dönüşüm teknolojileri ile çalışmak için strateji geliştirdiğini gösteriyor. Bununla birlikte başka bir araştırma da dijital projelerin bir nevi kumar olduğu görüşünün yaygın olduğunu gösteriyor. Bu yazımızda dijital dönüşümün önündeki engeller hakkında yazdık.

Dijital dönüşüm tüm sektörler için çarpan etkisi yaratıyor. Pandeminin de etkisiyle dijitalleşmenin ekonominin kaldıracı işlevi gördüğü daha iyi anlaşıldı; fakat dijitalleşme hakkında soru işaretleri halen kaldırılmayı bekliyor. Yanlış belirlenen dijital dönüşüm yol haritası, veri güvenliği endişesi bu soru işaretlerini ortaya çıkarıyor.

Stratejik hatalar

Dijitalleşme, yarattığı avantajlarla sektörlerin üretkenliğini artırıyor ve hayatımızın önemli bir parçası haline geliyor. Bu avantajların daha iyi anlaşılabilmesi için dijital dönüşüm nedir sorusunu doğru yanıtlamak gerekiyor. Dijital dönüşümün kurumlarda teknolojinin etkin kullanımı şeklinde tanımlanması doğru olsa da yetersiz kalıyor. Bu tanım doğrultusunda yalnızca teknolojiye yatırım yapmak yanış bir strateji izlemek anlamına geliyor. Çünkü dijital dönüşüm çalışanların sistemi etkin kullanılabilir hale gelmesini ve inovatif süreçler yaratabilmek için uygun ortamın oluşturulmasını gerektiriyor.

Dijital dönüşümün ne olduğunu kavramak ve doğru yönetebilmek kritik önem taşıyor. Yöneticilerin patron değil inovatif düşünceyi destekleyen bir lider olarak süreçleri ve ekibini yönetebilmesi, projeyi sahiplenebilmesi gerekiyor. Kurum kültürünü göz ardı ederek doğru dijital dönüşüm stratejileri oluşturmadan teknoloji yerine markaya yatırım yapmak dijital dönüşümün önüne bariyer oluşturuyor.

İş gücü eksikliği

Dijital dönüşüm projelerin önceliklendirmesinin ve yönetiminin en iyi şekilde yapılmasını gerektiriyor. Bu noktada insan kaynağının ne denli önemli olduğu da ortaya çıkıyor. Çalışanların farklı yetkinlikler geliştirmesi, ileri seviye bilişsel yetkinlikler, sosyal yetkinlikler ve teknoloji yetkinliklerine sahip olması gerekiyor. Türkiye’deki çoğu sektörde özellikle teknoloji yetkinlikleri ve sosyal yetkinliklere olan ihtiyaç artıyor. Otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla önümüzdeki 10 yılda daha çok multidisipliner çalışan ihtiyacı olacağı anlaşılıyor.

Veri güvenliği

İnternet kullanımındaki artışla birlikte büyük veri (big data) kavramı daha çok önem kazanıyor. İşletmeler için sahip olduğu veriler kurumun kalbi niteliği taşıyor. Bu durum hem depolama konusunu önemli bir ihtiyaç haline getiriyor hem de birtakım riskleri beraberinde getiriyor. Çağın petrolü olarak nitelendirilen verilerin korunması yalnızca yedekleme ve geri yükleme için değil, işletmenin kapasitesini artırmak için de önem taşıyor. Çoğu kuruluş eski sistemlere güvenmeye devam ediyor. Bu durum daha büyük riskler doğuruyor. Verilerin güvenliği ile ilgili olası sorunlar güçlü şifre kullanılması, güvenlik denetimlerinin sunucu tarafında yapılması gibi küçük işlemlerle önlenebiliyor.

Maliyet endişesi

Maliyet endişesi de dijital dönüşümün önünde engel oluşturuyor. Oysa dijital dönüşüm uzun vadede pek çok avantaj sağlıyor. Dijitalleşme rekabet gücünü artırmanın yanı sıra büyük ölçüde maliyet tasarrufu sağlıyor. İş süreçlerinde dijitalleşme zaman avantajıyla müşteri odaklı çalışmak için fırsat yaratıyor. Bu sayede artan müşteri memnuniyeti pazardaki payın artmasına olanak tanıyor.

Etkili siber güvenlik savunmalarını kullanan, yazılımların gücünden yararlanan, AR-GE çalışmalarına öncelik veren, inovatif düşüncenin desteklendiği çalışma ortamı yaratabilen, sanal gerçeklikle (VR) hiper bağlı müşteri deneyimleri sunabilen ve yapay zekâdan yararlanarak müşteri taleplerini önceden karşılayabilen işletmeler dijitalleşerek yeni dünya düzenine adapte olabiliyor.

Dijital dünyaya uyumun ekonominin dinamizmi için kritik önem taşıdığı günümüzde siz de yeni dünyaya uyum sağlamak ve büyüme yolunda ilk adımları atmak için Logo Yazılım dijital dönüşüm çözümleri ve danışmanlık hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Dijital dönüşüm hakkında faha fazla bilgi için tıklayın.

Dünya dijital dönüşüm çevresinde gelişiyor ve değişiyor. Dijital dönüşüm konulu içerikler sayesinde rasyonel bir bakış açısı kazanarak ufkunuzu genişletebilirsiniz. Dijital Olgunluk Seviye Tespit anketi ile yeni dünyaya uyum sağlama yeterliliğinizi ölçebilir, iş süreçleri ve teknolojinin bütüncül dönüşümü için yol haritası belirleyebilirsiniz. Yapay zekadan robotik endüstriye, e-dönüşümden e-ticaret, girişimcilikten yeni nesil İK yönetimine yeni teknolojilerle değişen iş dünyasını yansıtan içerikleri platformumuzda bulabilirsiniz. https://dijitaldonusum.com/