Çoklu baro düzenlemesini içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Adalet Komisyonunda getirildi. Meclis'e gelen baro başkanları içeri alınmadı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Meyzioğlu ise sosyal medyadan baro başkanlarının TBMM önünde bekleyişleri hakkında açıklama yaptı. 

Metin Feyzioğlu'nun açıklaması şöyle oldu:

1.Meclis girişindeki baro başkanlarının kendi belirleyecekleri 3 temsilcinin Komisyona katılması için Milletvekili Sn.Bülent Turan öneri getirdi.

Öneri tarafımdan iletildi. Sayın Başkanlar "hepimiz gireceğiz üçümüz konuşacağız" karşı önerisini ilettiler ve kabul etmediler.