Kiracıları üzen gelişme! Ev sahiplerine dava açmanın yolu açıldı

Birçok ev sahibi yüzde 25 zammı kabul etmiyor. Kiracılar ise yüzde 25 oranında ısrar ediyor. Ev sahiplerinin aslında dava açabileceği ortaya çıktı

Kiracıları üzen gelişme! Ev sahiplerine dava açmanın yolu açıldı

Ülkemizde yaşanan ekonomik krizin yarattığı enflasyonun en çok etkilediği alanlardan biri de konut ve işyeri kiralarında her gün yeni bir olay gündeme düşüyor.

Ev sahibi ile kiracıları karşı karşıya getiren kira miktarı probleminde gün geçtikçe kriz daha da derinleşiyor. Kiracılar genellikle ilk 5 yıl içerisinde mevcut %25 zam ile devam etmek isterken ev sahipleri de yasal artış miktarı ile enflasyon karşısında eziliyor.

Kamuoyunda ilk 5 yıl boyunca kira artışı için herhangi bir dava açılamayacağı ve tarafların mevcut kira ilişkisi içerisinde yasal artıştan fazlasını isteyemeyeceği düşünülmektedir.

Kiracıları üzen gelişme! Ev sahiplerine dava açmanın yolu açıldı - Resim : 1

Peki, bu ne derece doğru?

Konuyla ilgili Avukat Murat Turgut MİNAR şunları söyledi;Kira ilişkileri için kanunda düzenlenen dava türü Kira Tespit Davası olup bu dava gerçekten de toplumun bildiği gibi ilk 5 yıllık süre dolmadığı müddetçe açılamamaktadır. Bununla birlikte Yargıtay’ın 3. Ve 6. Dairelerinin uygulamalarından gelen Kira Uyarlama Davası adı verilen davada; olağanüstü enflasyon şartları çerçevesinde 5 yıllık süre beklenmeksizin dava açılabilmektedir. Ayrıca bu davayı yalnızca ev sahipleri değil; piyasa rayicinin üzerinde kira ödeyen kiracılar da ev sahiplerine karşı açabilmektedir. Burada amaç kira ilişkisinin ekonomik şartlar ve kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sağlık problemleri gibi özel şartları bir arada değerlendirildiğinde ortaya çıkan yeni durum yönünden sözleşmenin uyarlanmasıdır. Bu dava türünün de Arabuluculuk sürecine tabi olması ile taraflar arasında dava aşamasına kadar resmi olarak uyuşmazlığın giderilmesi noktasında sulh ve diyalog kanallarının kullanılması gerektiği de unutulmamalıdır.