CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, işçilerin kıdem tazminatlarıyla ilgili yasal düzenleme konusunda basın açıklaması yaptı. CHP İzmir İl Başkanlığı'nda yapılan açıklamaya katılan Emekli Sen ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) şubelerinden temsilciler, 'Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir' ve 'Kıdem tazminatı olmayanın iş güvencesi olmaz' dövizler taşıdı.

Kıdem tazminatları konusuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın meclis açıldıktan sonra gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade eden Kani Beko, hükümetin 2018 eylem planında yer alan düzenleme ile patronların işçileri işten çıkartma maliyetlerini düşüreceğini öne sürdü. Kıdem tazminatı kaldırılarak iş güvencesinin yok edildiğini iddia eden Beko, "İşçimizin kıdem tazminatları, yani ücretinin ödemesi sonraya bırakılmıştır. Sermaye için yük olarak görülmektedir. Yapılmak istenen değişiklik ile işten atmak ya da çıkartmak kolaylaşacak. Tüm işçiler gündelikçi gibi çalışacak, sendikalaşma imkânsız olacak; işçilere sürekli giriş- çıkış yapılabilecek. Kıdem tazminatı almak hayal olacak. Zorunlu Tasarrufu Teşvik Fonu, Konut Edindirme Yardımı Hesapları, İşsizlik Fonu gibi fonların hepsi siyasal iktidarlar tarafından yağmalanmıştır ve yağmalanmaktadır. Türkiye’de milyonlarca işsiz açlıkla mücadele ederken, İşsizlik Fonu’ndan patronlara kaynak aktarılmıştır" dedi.

HAK KAYIPLARINI SIRALADI

Fon uygulaması gelirse en az 14 hak kaybı yaşanacağını anlatan Beko şöyle konuştu:

"Kıdem Tazminatının Fonu planında yer alan 15 yıllık çalışma süresi ile 3 bin 600 prim gününü doldurma koşulu nedeniyle; askere gidenler kıdem tazminatı alamayacak. Evlenen kadın işçi, bir yıl içinde işinden ayrılırsa tazminat alamayacak. İş yerinde bir yıllık kıdemi olan işçi, işten çıkarılırsa tazminat ödenmeyecek. Prim gün ve çalışma süresi koşulu nedeniyle işçi haklı bir nedenle işten ayrılsa dahi tazminat alamayacak. Ayrıca işçinin iş koşullarındaki değişikliği kabul etmemesi, ücretinin ödenmemesi halinde işi bırakması gibi nedenlerle işten çıkarılması halinde de tazminat alamayacak. Hak etme koşulu gerçekleşinceye kadar parası fonda hapis kalacak. Belki de kıdem tazminatını almaya ömrü yetmeyecek. Kıdem tazminatı miktarı azalacak, şimdi her bir yıllık kıdem karşılığı 30 günlük brüt ücret tutarı olan kıdem tazminatı, 14 günlük ücrete düşürülecek. Yeni kıdem tazminatı miktarı şu anda aylık yüzde 8.3 iken fona devredilmesinden sonra yüzde 3.8’e düşecek. Artık işçi, son aldığı ücret üzerinden değil, fona yatırılan prim miktarının yıllık ortalaması üzerinden tazminat alacak. Emeklilikte yaş şartını beklemek için işten ayrılan işçi, tazminat alamayacak. İşten çıkarılma kolaylaştığı için sendikalaşma büyük darbe yiyecek. Esnek ve güvencesiz çalışmaya karşı direnç azalacak. Tazminatın caydırıcı özelliği kaybolacak."

Mevcut yasaya bir cümle koyarak, bir yılın altında çalışanlara da kıdem tazminatı ödemesinin sağlanmasını öneren CHP'li Kani Beko, iflas nedeniyle ödenmeyen kıdem tazminatını devletin ödemesi gerektiğini belirterek, işverenden haciz yoluyla tahsil edilebileceğini anlattı. Kıdem tazminatı ödemeyen işverenlere ağır yaptırımlar getirilmesi gerektiğini savunan Beko, "12 Eylül askeri darbesinin ürünü olan kıdem tazminatı tavanı kaldırılmalıdır. Sendikal barajlar, örgütlenmenin ve grev hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır" dedi.