Reel kesim güven endeksi geriledi

Reel kesim güven endeksi mart ayında gerileme kaydetti. Mevsimsellikten arındırılmış reel sektör güven endeksi 108,5 seviyesine geriledi. Kapasite kullanım oranı ise yüzde 77,3 seviyesine yükseldi.

Reel kesim güven endeksi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 2022 yılı Mart ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1761 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirdi.

Endeks, bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak 108,5 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak 108,2 değerini aldı.

TCMB'nin değerlendirmesine göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut toplam sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

KAPASİTE KULLANIM ORANI ARTTI

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Mart ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 78,2 seviyesinde gerçekleşti.

GENEL GİDİŞAT AZALIŞ YÖNÜNDE ETKİLEDİ

Genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etki yaptı.

İSTİHDAM SABİT KALDI

Gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler ise bir önceki ay seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ise yüzde 77,3 seviyesine yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış imalat kapasite kullanım oranı 78,2 seviyesinde gerçekleşti.

Etiketler
Güven Endeksi