Demiryollarındaki olumsuz politikalara ve özelleştirmelere karşı çıkan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) üyelerine yönelik sürgün, cezalandırma ve baskılar, Uluslararası Taşımacılık Çalışanları Federasyonu (ITF) gündeminde.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, federasyon bu uygulamaları haziran ayında düzenlenecek Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Konferansı’na taşıma kararı aldı. ITF, demiryollarının özelleştirilmesi girişiminin de yakından izlendiğini bildirdi. 

BTS, 150 ülkeden 700 sendika ve 18 milyondan fazla taşımacılık çalışanını temsil eden ITF ile 41 ülkeden 200 sendika ve yaklaşık 5 milyon taşımacılık çalışanını temsil eden Avrupa Taşımacılık Çalışanları Federasyonu’na (ETF) üye.

Sendika geçen günlerde Türkiye’de demiryollarının özelleştirilmesi girişimini ve üyelerinin yıllar içinde yaşadıklarını ortak bir toplantı yaparak iki federasyona bildirdi. 

BTS Genel Başkanı Murat Oral, toplantıda özellikle 1983’ten sonra neoliberal politikalar sonucu demiryollarına sübvansiyonların kesildiğini, özel bankalara yüksek faizle borçlandırılan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) mali yapısının bozulduğunu anlattı.

Çalışan sayısındaki azalmaya karşın personel başına düşen yük/yolcu taşıma oranlarının arttığını belirten Oral, TCDD’nin elindeki taşınmazların özelleştirme yolu ile elden çıkarıldığını dile getirdi.

Demiryollarının tamamen özelleştirilmesinin amaçlandığını kaydeden Oral, ulaştırma politikaları duyarlı sendikal mücadele yürüttükleri için üye ve yöneticilerinin sürgünlerle, cezalandırmalarla, mobbinglerle baskı altına alınmaya çalışıldığını söyledi.  

ITF Demiryolu Bölüm Başkanı David Gobe, BTS’ye yönelik sürgünleri protesto ettiklerini, federasyonun hukuk departmanınca çalışma yürütüleceğini belirtti. Daha sonra konunun şikâyet dilekçesi ile ILO tarafından her yıl haziran ayında yapılan ve karar organı niteliği taşıyan Uluslararası Çalışma Konferansı’na taşınacağını açıkladı.

Demiryollarının özelleştirilmesi sürecinin de yakından takip edildiğini belirtilirken bu konuda ITF ile BTS’nin ortak çalışma yapması kararlaştırıldı.