Üretici tarımsal destekten mahrum

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun sırf “kurumsal altyapı yok” diye 39 ildeki üreticiye destek vermediği tespit edildi.

Üretici tarımsal destekten mahrum

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun sırf “kurumsal altyapı yok” diye 39 ildeki üreticiye destek vermediği tespit edildi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, iktidarda olduğu 18 yıl boyunca tarımsal üretimi bitme aşamasına getiren ve Türkiye’yi 'ithalat cennetine' çeviren AKP’nin 39 kentteki çiftçiye diğer kentlerdeki işçilerden daha az destek verdiği belirlendi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Sayıştay 2019 Yılı Denetim Raporu’na göre, 2007 yılında tarımsal destek için kurulan kurum, üreticilere, kooperatiflere ve üretici birliklerine hibe programları aracılığı ile finansman desteği sağlarken ülkenin yarısını görmezden geliyor.

Sayıştay denetçilerinin tespitine göre, TKDK’nin merkez teşkilatı dışında 42 ilde koordinatörlük birimi bulunuyor. Bu koordinatörlük birimlerinin eliyle 42 kentte üreticilere hibe şeklinde destekler veriliyor. Ancak destek, bu koordinatörlüklerin bulunduğu illerle sınırlı kalıyor. Geri kalan 39 ildeki çiftçiler, TKDK’den bir kuruş bile yardım alamıyor. Bu durumun çifte standarda neden olduğunu bildiren Sayıştay, tüm illerde koordinatörlük kurmanın büyük bir masraf doğuracağını da belirterek, bunun yerine “bölge temsilcilikleri” modelini önerdi.

Buna göre, 42 ildeki hizmet binalarının ve merkez hizmet binasının kiralık olduğuna da dikkati çeken Sayıştay, hem bu masrafın fazla olduğunu hem de yardımsız kalan illerin haksızlığa uğradığını bildirerek şu tespitlerde bulundu:

“Faaliyetine devam eden 42 il koordinatörlüğünün tamamı kiralık binalarda hizmet vermekte olup, buralar için ödenen yıllık kira tutarı, 1 milyon 932 bin TL’si hizmet binasına ait olmak üzere, toplam 14 milyon 226 bin TL’dir. İl düzeyinde teşkilatlanmak yerine bölge düzeyinde bir teşkilatlanma yapısının tercih edilmesi, hem düşük maliyetli hem de daha kontrol edilebilir bir yapı sunması bakımından değerlendirilmelidir. Kurum, misyon ve vizyonuna uygun bir şekilde ülke genelinde faaliyet göstermelidir. Kurumun, söz konusu kaynakları amaç ve vizyonuna uygun bir şekilde, iller arası ayrım yapmadan ülke genelinde kullandırması gerektiği, bunun kalkınma ve kırsal kalkınma politika belgelerinde belirlenen ilke ve amaçlara daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.”

YASAL SINIRIN ÜSTÜNDE PERSONEL

Personel sayısının da yasal sınırın üstünde olduğunu kaydeden Sayıştay denetçileri, özellikle kurumun merkez teşkilatında çalışanlara dikkati çekti. Kurumun merkez ve taşra teşkilatında toplam 2 bin 601 personelin istihdam edildiğini, bunların 450’sinin merkez teşkilatında görevli olduğunu ifade eden denetçiler, yasal sınıra göre ise 180 kişiden fazlasının çalıştırılamayacağını, bu durumun kaynak israfına da neden olacağını vurguladı.