AKP iktidarları döneminde yandaş şirketlere para kazandırmak amacıyla kullanılan kamu ihaleleri Sayıştay’ın denetimlerine de takıldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün hesaplarında yapılan incelemeler sonucunda, yapım işi ihalelerinin daha yüksek teklif sunan istekliye verildiği ortaya çıktı.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in Sayıştay denetçilerinin hazırladığı rapordan aktardığına göre DSİ, ihale tekliflerindeki fiyat dışı unsurları gerekçe göstererek işi yüksek teklif veren yükleniciye bıraktı. Sayıştay, “Kamu ihalelerinde fiyat dışı unsurların hesaba katılabilmesi için söz konusu unsurların idareye fayda sağlayacak fonksiyonda olmalı” uyarısında bulundu.

DSİ, kaynakların kullanılmasında verimliliği artırmak amacı ile ihalelerde başvurulması gereken fiyat dışı unsur uygulamasıyla kamuyu zarara uğrattı. İdare, geçerli dört teklifin bulunduğu Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Ana Kanalı’nın yapım işini 104 milyon 482 bin TL teklif eden istekliye ihale etti. İdarenin, 99 milyon 700 bin TL'lik teklifi kabul etmemesi nedeniyle işin maliyeti 4 milyon 764 bin TL arttı.

Reyhanlı Barajı Sulaması 1. Kısım Yapım İşi de en yüksek teklifi sunan şirkete bırakıldı. DSİ, işi üstlenmesi için tüm teknik şartları aynı ölçüde karşılayan iki şirketten 800 bin TL fazla fiyat çıkaran şirketi seçti. İhale dosyasını inceleyen Sayıştay denetçileri, “Bu durum açıkça kamu kaynaklarının verimli kullanımı ilkesine aykırıdır” dedi.

Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 1. Kısım Şebeke Yapımı ihalesini de diğer şirketlere göre 21 milyon 172 bin TL daha fazla fatura çıkaran şirket yüklendi. DSİ’nin yapım işi için ödediği yüksek tutarın işin yapımı noktasında herhangi bir fayda sağlamadığı saptandı.

MİLYONLUK ZARAR

DSİ’nin, kamu yararı gözetmeksizin yüksek bedelli ihale ettiği diğer bazı işler ise şunları oldu:

Sivas Yıldızeli Nevruz Sulaması Yapım işi, 2 milyon 391 bin TL daha az teklif eden şirket yerine 36 milyon 700 bin TL teklif eden şirkete teslim edildi.

DSİ’nin, 268 milyon 459 bin TL’ye ihale ettiği Kralkızı Dicle P-3 Pompaj Sulaması İletim Kanalı Pompa İstasyonu yapım işinin 8 milyon 659 bin TL daha az fiyat teklif eden şirkete verileceği belirlendi.

Kars Barajı Sulaması 1. Kısım Yapım İşi ihalesinde, 84 bin 294 TL daha düşük fiyat teklif eden şirket görmezden gelindi.

Kuruçay Barajı Sulaması Yapım İşi ihalesi 33 milyon 884 bin TL bedelle ihale edildi. İhale 2.3 milyon TL daha uygun bedel teklif eden istekliye verilmedi.

Viranşehir Pompaj Sulaması 1. Kademe İnşaatı Yapım işi 6 milyon TL teklif bulunmasına rağmen, kanuni nitelikte olmayan fiyat dışı unsur puanlaması nedeniyle 114.6 milyon TL’ye ihale edildi.

Çetintepe Barajı İkmali Yapım İşi ihalesi, 6 milyon TL daha yüksek teklif öneren şirkete yaptırıldı.