Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu’nun (THİSF) MEB’e, yoga için “farklı mekânlarda, farklı amaçlar güderek dini istismar, ayin, inziva amaçları ile kullanıldığına” ilişkin değerlendirmeler ilettiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, federasyonun, ilgili yazısında, “Yoga branşının yakın gelecekte önlenemez sorunlar yaratmasından endişe edilmektedir” ifadeleri de dikkat çekti. 

PUTPEREST


Dincilerin, “putperest ayini” diyerek hedef aldığı yoga etkinliklerinin okullarda düzenlenmesi engellenirken, MEB ve federasyonun yoga düşmanlığı devam ediyor. Etkinliklerin yasaklanmasının ardından federasyon MEB’e, “Yoga branşı hakkında” başlıklı bir yazı gönderdi. 

Yoganın binlerce yıllık tarihini aktararak başlayan yazıda “skandal” ayrıntılar yer aldı. MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, “federasyonun uyarılarının” yer aldığı yazıyı bakanlığa bağlı bütün birimlere göndererek yoga denetimi başlattı. 

YOGA AYİNİ
Yazıda, yoganın Türkiye’de yıllarca farklı sahalarda, farklı eğitimler veren kişi veya topluluklar tarafından uygulandığı, Spor Genel Müdürlüğü ve federasyona gelen “şifai şikâyetler” nedeniyle, 2013 yılında, THİSF çatısı altında çalışmalar başlatıldığı belirtildi. Federasyonun yazısında, “Farklı mekânlarda, farklı amaçlar güderek (dini istismar, ayin, inziva vb.) yoga hakkında en doğru bilgi veya eğitimlerin kendileri tarafından verildiği anlatarak, alt-üst standardı olmayan, vergisi veya mali sorumluluğu bulunmadan, yüksek meblağlarda paralar karşılığında dersler veren, inviza kampları düzenleyen ve bundan gelir elde ederek halkın yanlış bilgilendirilmesini ya da mağdur olmalarını sağlayabileceği düşünülerek” talimatlar hazırlandığı belirtildi.

Ayrıca federasyonun tüm çabalarına karşın birçok kanunsuz iş yapıldığına ilişkin şikâyetlerin devam ettiği vurgulandı.

ÖNLENEMEZ SORUNLAR ENDİŞESİ


Yoga alanında MEB’den, federasyonca yetkilendirilmemiş isimlerin etkinlik izni aldığını belirten THİSF, halkın bedensel veya zihinsel sağlığı adına, maddi-manevi mağduriyete uğramadan, özellikle genç-orta yaşlı kişiler dışında, hamilelere, yaşlılara ve çocuklara yönelik çalışmaların fazlaşması ve denetlenilebilir olmaması nedeniyle “Yoga branşının yakın gelecekte önlenemez sorunlar yaratmasından endişe edilmektedir” denildi.