İktidarın, “Ücretsiz dağıtıyoruz” diyerek övündüğü ders kitapları rant aracı haline getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ders kitaplarının baskı işlerini ve dağıtımını gerçekleştirmek için kurduğu birim, mal ve hizmet üretmek yerine işi ihale yöntemiyle özel bir şirkete devretti. Sayıştay, ders kitaplarının basım ve dağıtım işini Bakanlığın yapması gerektiğinin altını çizdi.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Sayıştay’ın MEB’e ilişkin denetim raporuna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrencilere dağıtılan ders kitaplarının yalnızca üçte biri MEB tarafından temin edildi, geri kalan üçte ikiyi ise döner sermaye kendi matbaalarında basmak yerine piyasadan karşıladı. Bakanlığın kasasından ders kitaplarının basımı için çıkan 889 milyon TL’nin 290.8 milyon TL’lik bölümü basım işinin ihale yolu ile devredildiği özel şirketlere aktarıldı.

PROTOKOL YOK SAYILDI

Ders kitapları ile öğretmen kılavuz kitaplarının basımından sorumlu olan Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesi, aldığı siparişleri kendi tesislerinde üretmeyerek ihale usulü ile şirketlerden hizmet aldı. Bakanlık ile imzaladığı protokoldeki, “Ders kitaplarını bizzat üretme” şartını yok sayan Döner Sermaye İşletmesi, Sayıştay’ın denetimlerine takıldı.

Sayıştay denetçileri, Döner Sermaye İşletmesi’nin tek müşterisinin MEB olduğunun altını çizerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“İşletmenin, bütün satışlarını hizmet alım sureti ile dış kaynaktan temin etmesi, mali tablolarının anlamlı bilgi sunma niteliğini zayıflatmaktadır. Zira işletme uygulamada, mal ve hizmet üreten bir döner sermaye işletmesi hüviyetinden uzaklaşarak, Bakanlığın konuya ilişkin ihalelerinin yapıldığı bir hizmet birimine dönüşmüştür.”