AB, Türkiye’yi gri listeye almadı

Avrupa Birliği, Türkiye'yi kara para ve terörizme karşı yaptığı çalışmalardan dolayı gri listeye almadı.

AB, Türkiye’yi gri listeye almadı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadelede stratejik eksikliği bulunduğu gerekçesi ile AB'nin mali sistemine tehdit teşkil eden ülkeleri belirleyerek yayınladığı gri listede açıklıyor.

Komisyon, listeleme yetkisini üye ülkelerde doğrudan uygulanan tüzükler vasıtasıyla kullanırken, bu doğrultuda, tüzükte yer alan liste zaman zaman güncelleniyor.

Listeye ilişkin son güncelleme 21 Şubat 2022 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 2022/229 sayılı tüzük ile yapıldı.

AB Komisyonu gri listesine ilişkin son güncelleme AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan tüzükte Şubat-Haziran ve Ekim 2021 Genel Kurullarında alınan kararlara atıf yapılmak suretiyle belirli ülkeler listeye alınırken, benzer şekilde bazı ülkeler ise listeden çıkarıldı.

Tüzük ekindeki liste incelendiğinde Türkiye'nin bu aşamada AB gri listesine alınmadığı görüldü.

Bununla birlikte 21 Ekim 2021 tarihinde Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesine Türkiye ile birlikte alınan Ürdün ve Mali’nin AB gri listesine eklendiği dikkati çekti.

AB Komisyonu tarafından bugüne kadar yapılan güncellemelere bakıldığında FATF’ın liste kararlarının temel alındığı, bununla birlikte otomatik bir sürecin işletilmediği, AB’nin kendi dinamiklerinin de dikkate alınarak bir listeleme yapıldığı görüldü.

AB Türkiye Delegasyon Başkanı ile görüşme, Global Facility ile iş birliği ve Avrupa Birliği başkanlığında yürütülen temasların Türkiye'nin son liste güncellemesine alınmamasında pay sahibi olduğu değerlendiriliyor.

Etiketler
Avrupa Birliği Para Türkiye