İşte Erdoğan'ın 3. kez aday olabilmesinin yolu

TV5'te Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yılmaz'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan, zamanında yapılacak seçim tarihi olan 18 Haziran 2023'te aday olabilir mi?" sorusuna...

TV5'te Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yılmaz'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan, zamanında yapılacak seçim tarihi olan 18 Haziran 2023'te aday olabilir mi?" sorusuna Recep Tayyip Erdoğan'a hukuk danışmanlığı da yapan Prof. İzzet Özgenç şöyle yanıt verdi:

-"Eğer seçim 2023 Haziran'da gerçekleşirse olamaz…"

Prof. Özgenç bu konuda Erdoğan'ın araştırma yaptırdığını belirterek özetle şunları söyledi;

-"İsim vermiyorum ama AK Parti'nin yönetiminden üst düzey yöneticiler benim bu konuda görüşümü aldılar.

Ben görüşümü paylaştım. Hukukçuyum, hukukçu olarak görüşüm o anayasal düzenleme açık nettir.

Cumhurbaşkanlığı seçimi normal zamanında yapılacaksa, Sayın Cumhurbaşkanımız aday olamaz.

Çünkü 2 defa üst üste cumhurbaşkanı adayı olmuştur, cumhurbaşkanı seçilmiştir. Üçüncü bir defa seçilmesine anayasa engeldir.

Meclis 360 oyla erken seçim kararı alırsa ancak o zaman Erdoğan aday olabilir…"

Değerli okurlarım,

3. kez aday olamayacağını defalarca yazdım ve Erdoğan'ın da bu konuda etrafındaki yandaş AKP'li hukukçulardan değil tarafsız anayasa hukukçularından görüş almasını önerdim.

Anlaşılan o ki Erdoğan bu araştırmayı yaptırıyor o halde AKP yönetimine öneriyorum:

-Bu konuda görüş aldığım tarafsız hukukçuların görüşlerini gerek Yeniçağ gazetemizdeki köşe yazılarımdan gerekse Flash Haber TV'de yaptığım canlı yayınlara katılan eski adalet bakanları dahil gerçek hukukçuların açıklamalarından alsınlar.

AKP lideri Erdoğan'ın kurduğu ve 2007 Anayasa değişikliğini yapan hukuk komisyonunda o tarihte Doçent olan Gelecek Partisi İnsan Hakları Başkanı ve anayasa hukukçusu Prof. Dr. Serap Yazıcı ile konuştum.

Erdoğan'ın 3. kez aday olması için sadece 'bir istisna' yaratılabileceğini vurgulayan. Prof. Dr. Serap Yazıcı, şunları söyledi:

-"Zamanında yapılacak seçimler 18 Haziran 2023'te olacaktır

-Anayasamızın 116. maddesinin ilk fıkrası, şu hükme yer vermiştir:

-'Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.'

-3. fıkrasında ise şu hüküm yer almaktadır:

-'Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.'

-Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına ilk kez 10 Ağustos 2014'te, ikinci kez de 24 Haziran 2018'de seçilmiştir.

-18 Haziran 2023'te yapılacak seçimlerde Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına üçüncü kez daha aday olma hakkı yoktur.

-Bu hukukî gerçek karşısında TBMM'nin 116. maddenin ilk fıkrasındaki yetkiyi kullanması, Sayın R. T. Erdoğan ve Cumhur Bloku yönünden hayatî bir önem taşımaktadır.

-Ancak bu hayatî durum karşısında temel soru şudur:

-Cumhurbaşkanlığı ve TBMM için oy verme işlemi en geç hangi tarihte yapılırsa, bu işlem, Anayasamızın 116. maddesi kapsamında seçimlerin yenilenmesi olarak değerlendirilebilir?"

Prof. Dr. Serap Yazıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aday olabilmesi için hukuki yolu şöyle anlattı:

-"TBMM, Yüksek Seçim Kurulu'yla istişare ederek seçimlerin gerektirdiği iş ve işlemlerin altmış günden daha kısa bir süre içinde yapılabileceği görüşünü alırsa 15 Şubat 2023'ten sonraki bir tarihte seçimlerin yenilenmesi kararını verebilir.

-6271 sayılı Kanunun 3. maddesinin 4. fıkrası, şöyledir:

-'Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde bu karar 48 saat içinde Resmî Gazete'de yayımlanarak ilân olunur. Bu kararın verildiği günden sonra gelen altmışıncı günü takip eden ilk Pazar günü Cumhurbaşkanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi birlikte yapılır.'

-Anayasanın 116. maddesinin ilk fıkrasında yer alan hüküm gereğince üye tamsayısının beşte üçüyle (360) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği takdirde, bu kararın verildiği günden sonra gelen altmışıncı günü izleyen ilk pazar günü oy verme işlemi gerçekleşecektir.

-Zamanında yapılacak seçimlerin tarihi 18 Haziran 2023; bu seçimlerin başlangıç tarihi ise 18 Nisan 2023'tür.

-18 Nisan 2023 öncesindeki ilk pazar günü, 16 Nisan'dır.

-Böylece yenilenen seçimler 16 Nisan 2023'te yapılmalıdır.

-Yüksek Seçim Kurulu, süreleri gerektiğinde kısaltarak tespit ve ilâna yetkilidir.

-Böylece Meclis'in 360 oyla vereceği 'seçimlerin yenilenmesi' kararı üzerine en geç 16 Nisan 2023'te yapılacak bir seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü kez aday olabilecektir.

-Aksi halde Anayasamızın 101. maddesinin 2. fıkrası gereğince Sayın Erdoğan için üçüncü kez aday olma şansı yoktur."

Değerli okurlarım,

Eğer Erdoğan 3. kez aday olmak istiyorsa Prof. Yazıcı anayasaya göre hukuki yolu gösterdi.

Peki, muhalefet, "Erdoğan mağdur rolü oynamasın" gerekçesi ile 16 Nisan 2023'te yapılacak yenileme seçimi için Erdoğan'a 360 oy desteği verir mi?

Sadece 2 ay öncesi için Erdoğan'a seçime girme hakkı verilmeli mi?

-Değerli okurlarım, sizler ne dersiniz?