Büyük zafere doğru; İlk taarruzun 100. yılı

Büyük Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde vatanı işgal eden yedi ülkeye karşı topyekûn savaştı, kazandı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti...

Büyük Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde vatanı işgal eden yedi ülkeye karşı topyekûn savaştı, kazandı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu.

Kurtuluş savaşımız öyle bir destan ki dünyada eşi benzeri görülmedi…

Başkomutan Mustafa Kemal önderliğinde, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a atılan ilk adımla bu destan yazılmaya başlandı.

23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile egemenlik 1. Dünya Savaşı sonrası vatanın işgaline karşı teslim olan Osmanlı padişahından alındı, büyük Türk Milletine verildi.

-Kurtuluş savaşı başlatıldı.

10-24 Temmuz 1921 tarihleri arasında Türk ordusu, Kütahya-Eskişehir Muharebelerinde yenilince Gazi Mustafa Kemal Paşa dedi ki;

-"Hatt-ı müdafaa yoktur; sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça vatan terk olunamaz."

23 Ağustos 1921'de başlayan Sakarya Meydan Muharebesi destanı 13 Eylül 1921'de sona erdiğinde;

-Türk ordusunun zayiatı; 5.713 şehit, 18.480 yaralı, 828 esir ve 14.268 kayıp olmak üzere toplam 39.289 oldu.

-Yunan ordusunun zayiatı ise 3.758 ölü, 18.955 yaralı, 354 kayıp olmak üzere toplam 23.007 oldu.

Sakarya Meydan Muharebesi'nde çok fazla subay kaybı olduğu için şu ad verildi:

-"Subay Muharebesi".

Mustafa Kemal Paşa ise bu muharebe için şöyle dedi;

-"Sakarya Melhame-i Kübrası" (çok şiddetli ve çok kanlı bir savaş - OU).

Sakarya Meydan Muharebesi, Kurtuluş Savaşı'nın büyük dönüm noktası oldu.

Türk Ordusu kazanmış olsa da büyük eksikleri nedeniyle Yunan ordularını tamamen yok edecek bir durumda değildi.

Bu eksiklerin giderilmesi için;

-Halktan son bir kez özveride bulunması istendi.

-Bütün mali kaynaklar son sınıra kadar zorlandı. Ülkenin tüm kaynakları ordunun emrine verildi.

-Subaylar ve askerler taarruz için eğitilmeye başlandı.

-Muharebelerin fiilen sona erdiği Doğu ve Güney cephesindeki birlikler de Batı cephesine kaydırıldı.

-Türk kurtuluş mücadelesine destek veren İstanbul'daki dernekler, İtilaf Devletleri'nin silah depolarından kaçırdıkları silahları Ankara'ya gönderdiler.

Türk ordusu ilk ve son kez taarruza hazırlanıyordu.

-Anadolu'da 200.000 Yunan askeri vardı.

-Türk ordusu bir yılda asker sayısını 186.000'e yükseltebildi.

TBMM'de taarruz için sabırsızlıklar baş gösterince Mustafa Kemal Paşa, 6 Mart 1922 tarihli gizli oturumda dedi ki;

-"Ordumuzun kararı, taarruzdur. Fakat bu taarruzu tehir ediyoruz. Sebebi, hazırlığımızı tamamen bitirmeye biraz daha zaman lazımdır. Yarım hazırlıkla, yarım tedbirlerle yapılacak taarruz, hiç taarruz etmemekten çok daha kötüdür."

1922 yılının Haziran ayı ortalarında, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, taarruza geçme kararını sadece üç kişi ile paylaştı:

-Cephe Komutanı Mirliva İsmet Paşa.

-Genelkurmay Başkanı Birinci Ferik Fevzi Paşa.

-Millî Savunma Bakanı Mirliva Kâzım Paşa.

Yunan Ordusu bu süreçte; Gemlik Körfezi'nden Bilecik, Eskişehir ve Afyonkarahisar ilinin doğusu ile Büyük Menderes Nehri'ni takiben Ege Denizi'ne dayanan savunma hattını bir yıla yakın bir süre ile çok güçlü şekilde tahkim etti.

Hazırlanan Türk taarruz planına göre;

-1. Ordu kuvvetleri, Afyonkarahisar ilinin güneybatısından kuzeye doğru taarruza geçtiğinde;

-Afyonkarahisar ilinin doğusu ve kuzeyinde bulunan 2. Ordu kuvvetleri de taarruzla kesin sonuç alınmak istenen 1. Ordu bölgesine düşmanın kuvvet kaydırmasına engel olacak ve Döğer bölgesinde bulunan düşman ihtiyatlarını kendi üzerine çekmeye çalışacak,

-5. Süvari Kolordusu da Ahır Dağları'ndan aşarak düşmanın yan ve gerilerine taarruz ederek düşmanın İzmir ile telgraf ve demir yolu irtibatını kesecekti…

-Baskın prensibi ile Yunan ordusunun imhası düşünüldü.

25 Ağustos gecesi sabaha kadar 5. Süvari Kolordusu, Yunanların savunmadığı Ahır Dağları üzerindeki Ballıkaya mevkiinden Yunan hatlarının arkasına sızdı.

26 Ağustos'ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa muharebeyi idare etmek üzere Kocatepe'ye geldi

-Büyük Taarruz, topçuların sabah saat 04.30'da tanzim ateşi ile başladı.

Türk piyadeleri, sabah 06.00'da tel örgüleri aşıp Yunan askerini süngü hücumu ile temizleyerek Tınaztepe'yi ele geçirdi.

09.00'da Belentepe, Kalecik-Sivrisi ele geçirildi.

Taarruzun birinci günü, 15 kilometrelik bir bölgede düşmanın birinci hat mevzileri ele geçirildi.

5. Süvari Kolordusu ile 2. Ordu, Yunan ordusuna büyük zayiat verdi.

Değerli okurlarım,

26 Ağustos 2022;

-Büyük Taarruz Destanı'nın başlamasının 100. yılıdır.

15 Temmuz sözde destanını 9 bin etkinlikle kutlayan Cumhurbaşkanlığı;

-30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı için henüz tek bir etkinlik açıklamadı.

AKP iktidarı anlaşılan 100. yılı düşük profilli kutlama ile geçiştirecek.

Yazıklar olsun…

Büyük Taarruz Destanı'na yarın devam edeceğim…

Etiketler
Mustafa Kemal Atatürk