Başkanlar da yargılanabilir

Hem cumhuriyetimizin ilanının hem de Futbol Federasyonumuzun kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle bu sezon süper ligin adı şöyle olsun; -100. yıl Bu...

Hem cumhuriyetimizin ilanının hem de Futbol Federasyonumuzun kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle bu sezon süper ligin adı şöyle olsun;

-100. yıl

Bu önerimden sonra şu çarpıcı haberi değerlendireyim:

Reuters haber ajansının haberine göre ABD'de bir ilk yaşandı.

-FBI, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evine baskın yaptı…

Federal Büro ajanları Amerika tarihinde ilk kez eski bir ABD Başkanı'nın evini ablukaya alarak evde çok detaylı arama yaptı.

Trump, Florida'daki Mar-a-Lago tatil tesisindeki evine düzenlenen baskında FBI görevlilerinin evdeki bir kasayı kırarak açtığını açıkladı.

FBI hakkında kısaca bilgi vereyim:

-Adı Federal Bureau of Investigation FBI; Federal Soruşturma Bürosu'dur.

-Amerika'nın iç istihbarat ve güvenlik gücüdür.

-Federal kolluk kuvveti organizasyonudur.

-Adalet Bakanlığı yetki alanı altında çalışır.

-Amerika'nın terörle mücadele, karşı casusluk ve suç araştırma organizasyonu olan FBI'ın tam 200 kategoriden fazla federal suç üstünde yargılama yetkisi vardır.

45. Amerika Başkanı Trump bu baskını şöyle değerlendirdi;

-"Böyle bir saldırı sadece 3. dünya ülkelerinde olur. Radikal sol, adalet sistemini silaha çevirdi. Demokratlar 2024'te başkanlık için yarışmamı istemiyor…"

Değerli okurlarım,

Amerika'da başkanların görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra hukuken dokunulmazlıkları yoktur.

Peki, Trump'ın evi neden arandı?

-Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili arama yaptığı açıklandı.

Amerika'da federal yasalar, gizli devlet belgelerinin yasalarca belirlenmiş yetkili yerlerden dışarı çıkarılmasını yasaklıyor.

Önce şunu hatırlatayım;

-Kozmik Oda kumpası ile devletimizin tüm gizli bilgileri yasalara rağmen dönemin başbakanı Erdoğan'ın emri ile FETÖ'cülere açıldı ve sonuçta da onların eline geçti…

Sonra da şunu hatırlatayım;

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'de Kongre saldırısını kışkırttığı iddialarıyla ilgili Senato'daki yargılanması için yapılan oylamada 44'e karşı 56 oyla, yargılamanın anayasaya uygun olduğu onaylanmıştı…

Trump, ABD tarihinde Kongre'nin hakkında iki kez azil süreci başlattığı ilk başkan olmuştu…

Amerika'daki bu gelişmelerden çıkan sonuçlar şöyle;

Birincisi;

-Amerika'da başkanlar yargılanabilir…

İkincisi;

-Eski başkanların evlerinde arama yapılır…

Değerli okurlarım,

Gelelim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen ucube rejimde Cumhurbaşkanının yargılanabilme şartlarına.

Anayasa'nın 106. maddesinin fıkralarını özetliyorum:

5'inci fıkrası;

-Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir.

Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.

6'ncı fıkrası;

-Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak on beş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir.

7'nci fıkrası;

- Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır ve dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır.

8'inci fıkrası;

-Bu kişilerin görevde bulundukları sürede, görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar bakımından, görevleri bittikten sonra da beşinci, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri uygulanır.

Değerli okurlarım,

Salt çoğunluk; mecliste o an bulunan milletvekillerinin yarıdan bir fazlası demektir.

Beşte üç çoğunluk; 360 milletvekili gerekir.

Üçte iki çoğunluk; 400 milletvekili gerekir.

Ve bu şartlar sadece Cumhurbaşkanı için değil;

-Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar için de geçerli…

Recep Tayyip Erdoğan için ister Reis ister Başkan ister Cumhurbaşkanı deyin koruma kalkanı işte bu kadar güçlü hale getirildi…

-Yargıdan kaçmanın, korkmanın bu kadar güçlü dokunulmazlık kalkanı oluşturulmasının elbette nedenleri vardır…!

Peki muhalefet adayı 13. Cumhurbaşkanı seçilirse nasıl hesap soracak?

Önerim ilk adım olarak;

-Erdoğan'ın üniversite diploması olup olmadığı araştırılmalı.

Eğer diploması iddia edildiği gibi yoksa bu hukuken şu anlama gelir;

-Erdoğan cumhurbaşkanı olarak bahsettiğim anayasal koruma kalkanı olan dokunulmazlıktan asla yararlanamaz,

-Dokunulmazlığı yok hükmünde olur,

-Türk Ceza Kanunu'na göre yargılanır…