Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Yeni Zelanda'da yapılan insanlık dıuşı terör eylemi ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Bütün insanlığın bu saldırıya daha fazla ketelenerek cevap vereceğini belirten Perinçek şöyle dedi:

''Bütün insanlığın bütün müslümanların acısını yürekten paylaşıyoruz.

Bu hunharca saldırı, yalnız müslümanlara ve kutsal camiye karşı yapılan bir eylem değil, bütün insanlığa karşı yapılan bir eylemdir. Bunu böyle anlamak aynı zamanda bu eyleme verilecek en güzel cevaptır.

Bu ABD emperyalizmi piyonlarının, dünyayı dinler savaşına sürüklemek isteyen tahriklerine, provakasyonlarına, tertiplerine alet olanların da amacı zaten müslümanları, hristiyanları ve başka dinlerden diğer insanları karşı karşıya getirmektir. Çünkü ABD yenildi ve artık başka çareleri de kalmadı. Din, mezhep, medeniyet savaşları planlarının hepsi çöktü.

İşte görüyoruz. Batı Asya'da çoğunlu hristiyan olan, ama Müslümanların da yaşadığı Rusya, alevisi ve sünnisiyle müslümanların ezici çoğunluğunun yaşadığı Türkiye, Şii İran, Şiilerin çoğunluk olduğu Irak, Şii, Alevi ve Sünnilerin birlikte yaşadığı Suriye, Sünnilerin çoğunluk olduğu Katar hep beraber oldular.

Karşı cephede ise Sünni Suudi Arabistan, siyonist İsrail yobazı, hristiyan ABD... Görüldüğü gibi dünyada bugünkü cepheleşme din ya da mezhep temelinde değil.... Devletler, ABD emperyalizmine karşı, bağımsızlıkları, toprak bütünlükleri, halklar özgürlükleri için, refahları için mücadele ediyorlar.

Bu denklemi bozmak, dünyadaki bu zalimlere karşı, emperyalizme karşı, mücadele cephesini bozmak, dinleri birbiriyle çarpıştırmak, planları bu olayda da görülüyor.

Bu çabalar beyhude boşuna, bunu başarma ihtimalleri yok.

İnsanlık daha fazla kenetlenerek her dinden, her mezhepten, her inançtan insanlar daha fazla omuz omuza vererek el ele tutarak, cevap vereceklerdir. Bundan eminiz. Atatürk'ün laik Türkiyesi de bu insanlığı kucaklayan, insanlığı birleştiren yanıtın elbette en başında, en kararlı unsuru olarak bunun merkezinde yer alacaktır.

Bu büyük acı karşısında, bütün insanlığa başsağlığı diliyoruz ve bütün insanlığa kasteden bu hunharca eylemi, çağımızda kara bir leke olarak yer alacak olan bu eylemi şiddetle kınıyoruz.

Bütün insanlığa saygılarımızı sunuyoruz.''

Dr. Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı