İktidardan muhalif belediyelere denetim kıskacı

Hükümetin çifte standartlı yaklaşımı belediyelerde ayyuka çıktı.

İktidardan muhalif belediyelere denetim kıskacı

İktidarın çifte standart yaklaşımını belediye denetimlerinde de gösterdiği verilerle ortaya çıktı. 2017’de CHP’li il belediyelerinin yüzde 75’i denetlenirken, bu oran AKP’li belediyeler için yüzde 27’de kaldı.

Belediye denetimlerine ilişkin hazırlanan son rapor, muhalif belediyelere bu alanda da adil davranılmadığını ortaya koydu.

CHP’li Milletvekili Özgür Karabat’ın hazırladığı rapora göre, dört CHP’li belediyeden üçü denetlenirken, AKP’li dört belediyeden sadece biri denetlenmiş.

Karabat Sayıştay raporlarında yer alan belediyelerdeki suiistimallere ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın hala harekete geçmediğini söyledi. CHP’li belediyelerin adeta denetim kıskacına alındıklarını savunan Karabat, şöyle dedi:

“Muhalif belediyelerin hizmet vermeleri kimi zaman bakanlık, kimi zamansa bürokrasi eliyle engellenmekte. Özellikle yerel seçim öncesi bu uygulamaların sıklaştığı malum. Yerel seçimler öncesinde propaganda yoluyla sistematik bir biçimde AKP’ye oy vermeyenlerin hizmetten yoksun bırakılacağı, oy verenlerin ise hizmet alacağı bilgisi pompalanmakta. Bu taşrada alenen yapılmakta.”

Denetim için muhalif özellikle CHP yönetimindeki belediyeler seçildiğini söyleyen Karabat, şöyle devam etti:

“2017’de İstanbul’un 39 ilçesinden sadece 10’u (yaklaşık yüzde 25’i) denetlendi. Bu oran önceki yıllara göre oldukça düşük. “Seçim öncesi AKP’li belediyelerdeki yolsuzluklar gözden mi kaçırılıyor?” sorusu akla geliyor. Karabat’ın çalışmasına göre 2017’de AKP’li il belediyelerinin yüzde 27’si, büyükşehir ilçe belediyelerinin yüzde 15’i denetlenirken, CHP’li il belediyelerinin yüzde 75’i, büyükşehir ilçe belediyelerin ise yüzde 32’si denetlenmiş.”

DENETİM GÖRMEDEN 4 YILLIK GÖREVİ TAMAMLADILAR

CHP’li Özgür Karabat’ın çalışmasında şu noktalara da dikkat çekildi.

>> 2012 ile 2017 yılları arasında AKP’li Arnavutköy, Bahçelievler ve Güngören Belediyelerinin sadece bir kez denetlendi. Bu durumda 882 milyon TL’lik bir kaynak kullanımı denetim dışı kaldı.

>> Bağcılar Belediyesi 5 yıldır denetlenmedi. Bu, 480 milyon TL’nin nasıl harcandığının bilinmemesi anlamına gelir.

>> İnşaat skandallarıyla gündemden düşmeyen Esenyurt ve Başakşehir belediyeleri de 4 yıldır denetlenmemiş. Bu durum başkanların tüm görev süresini tek denetim geçirmeden tamamladıklarını anlamına geliyor.