Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan 'Yeni Anayasa' açıklaması: 'Partiler arası görüşme olabilir'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, seçimden sonra yeni Anayasa görüşlemelerinin yapılabileceğini ifade etti. Şentop ayrıca "Dokunulmazlık dosyalarının tamamını bekletmenin doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan 'Yeni Anayasa' açıklaması: 'Partiler arası görüşme olabilir'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 5. Yasama Yılı değerlendirme toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Geçen yasama yılında dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik bu dönemde devamsızlık nedeniyle bir adım atılabilir mi? Başka milletvekilleri de söz konusu olabilir mi?" sorusu üzerine Şentop, 1 Nisan 2022 ile 30 Haziran 2022 döneminde Genel Kurul ve komisyonlara devamla ilgili çıkarılan çizelgeler sonucunda devamsızlığı tespit edilen milletvekillerine tebligat yapıldığını, mazeretlerini bildirmelerinin istendiğini anlattı.

İçtüzüğe göre tanınan itiraz sürelerinin, Meclis tatile girdiği zaman durduğunu, işlemediğini aktaran Şentop, "Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın devamsızlık konusundaki mazeretlerini bildirmeleri için tanınan süre tamamlanmamış olduğu için henüz sürecin devamı yönünde bir gelişme olmamıştır. 1 Ekim itibarıyla TBMM yeni yasama yılı çalışmaları başlayacağı için süreler de yeniden işlemeye başlayacak. Bu çerçevede gelen dilekçelere ve mazeret beyanlarına göre Başkanlık Divanımızın vereceği karar önemli." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, devamsızlığın Başkanlık Divanınca tespiti halinde sürecin, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasındaki gibi işlediğini ifade etti. Devamsızlık nedeniyle kaç milletvekiline tebligat gönderildiğinin sorulması üzerine Şentop, bu sayının, Başkanlık Divanı Toplantısı yapacakları zaman netleşeceğini söyledi.

Tutukluluk halinin devamsızlıktan sayılıp sayılmadığına yönelik soruya Şentop, "Tutukluluk halinin devamsızlıkla ilişkisi konusunda hatırladığım kadarıyla daha önce yaşanmış bir olay yok. Bunun bir benzeri olmamış. Olabileceği de düşünülmediği için içtüzükte ve diğer mevzuatta düzenlenmemiştir. Bunun ayrı bir değerlendirme konusu olabileceğini düşünüyorum." karşılığını verdi.

"PLANLADIĞIMIZ HER ŞEYİ GERÇEKLEŞTİREMİYORUZ"

Anayasa, TBMM İçtüzük, Etik Komisyonu kurulması konularındaki planlarını, dönem bitmeden Meclis gündemine getirip getirmeyeceğine yönelik soru üzerine Şentop, "Her zaman planladığımız her şeyi gerçekleştiremiyoruz. Bunlar sadece benim şahsi planlarım değildi, olması gereken hususlardı." diye konuştu.

Şentop, kanunların hazırlanma süreçlerinde, TBMM ihtisas komisyonlarının daha yoğun şekilde çalışıp, aktif rol alabileceğinin, temel fikir olarak önemli olduğunu vurguladı.

Diğer bir konunun da milletvekilleriyle ilgili bir kanun düzenlemesi olduğunu ve bunun da içerisinde siyasi etikle ilgili hükümlerin de bulunduğunu dile getiren Şentop, "Bütün bunları, bütün partilerin desteğiyle mutabakatıyla yapmak gerekirdi. Plan aşamasında kaldı." dedi.

"SEÇİMDEN SONRA YENİ BİR ANAYASA İÇİN GÖRÜŞMELER OLABİLİR"

Şentop, yeni bir anayasa hazırlanmasına ilişkin soruya, kamuoyunda hükümet sistemi değişikliği ve yeniden eski parlamenter sisteme dönmeye yönelik tartışmaların olduğunu hatırlatarak, cevap verdi.

Hükümet sistemi değişikliğinin, kapsamlı anayasa değişikliği gerektiren bir konu olduğuna dikkati çeken Şentop, "Anayasa'nın en önemli bölümü olan hükümet sisteminde bir görüş ayrılığı varken şu anda gerçekçi bulmuyorum. Ama seçimden sonra muhtemelen Anayasa konusunda belki yeniden bir partiler arası görüşmeler olabilir ve olmalıdır. Çünkü Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Bunu hakkettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

DOKUNULMAZLIK DOSYALARI

Dokunulmazlık dosyalarının fazlalığı ve bunların hepsinin görüşülmesinin mümkün olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Şentop, 2016'da da çok sayıda dosya bulunduğunu ve siyasi partilerin, "hepsini kaldıralım" noktasına geldiğini anımsattı.

Şentop, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı'yken Anayasa'ya geçici bir madde konulması önerisinin destek bulduğunu ve Meclis'ten geçtiğini anımsattı.

"Şimdi neden bu kadar sayıda dosya daha önce yoktu?" sorusunun sorulabileceğine işaret eden Şentop, bu dosyalardan bazılarının, milletvekillerinin, milletvekili seçilmeden önce işlemiş olduğu iddia edilen suçlarla ilgili soruşturma veya kovuşturma aşamasındaki dosyalar olduğunu vurguladı.

Anayasa'daki milletvekili seçilmeye engel hususlara dikkati çeken Şentop, bir milletvekilinin milletvekili seçilmesinde, "kesin şart"ın arandığını belirtti.

Şentop, "Kesin hüküm olması için de bütün mahkemelerden geçip hükmün kesinleşmesi gerekiyor. Yargılama devam ediyorsa, kesin hüküm olmadığı için milletvekili seçilmeye engel değil. Neden eskiden böyle olmuyordu? Demek ki siyasi partiler daha önce sadece Anayasa'da aranan bu şartı değil de, soruşturma ve kovuşturma geçirmemiş olma gibi bir titizliği de aday gösterirken gözetiyormuş." ifadesini kullandı.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarla ilgili de birçok fezleke olduğunu bildiren Şentop, eleştiri ve görüşlerin hakaret içermeden yapılması gerektiğini söyledi.

Şentop, "Hem Meclis uygulamasında hem de içtüzüğün hükümleri çerçevesinde belli kriterler düşünülerek, bazı dosyalar bakımından cezanın ağırlığı ve suçun kamuoyunda oluşturduğu infial dikkate alınarak dokunulmazlığın kaldırılmasının doğru ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Dokunulmazlık bir müessesedir. Dokunulmazlığın kaldırılması diye bir yol Anayasa'da mevcuttur. Dokunulmazlık dosyalarının tamamını bekletmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Dengeyi kurarak hareket etmek gerekir." diye konuştu.

Mersin'deki terör saldırısına ilişkin bir soruya Şentop, siyasi polemiklere girmemeye dikkat ettiğini belirterek, TBMM Başkanı ve başkanvekillerinin Anayasa'daki görev ve yetkilerini aktardı.

Şahsi kanaatini, nas, dogma gibi gören yaklaşımlar olduğuna dikkati çeken Şentop, "Mersin'de kesin olan şey, emniyet güçlerine karşı bir saldırı olduğudur. Bu saldırının terör örgütü PKK tarafından gerçekleştiğine dair bir açıklama yapıldı. Bir polis memurumuz şehit oldu, yaralanan vatandaşlarımız var. Bunlar kesin. Bunun dışında kalan tartışmalar işin teferruat kısmı." diye konuştu.

"KKTC'NİN TEZLERİ ÜZERİNDEN YENİDEN MÜZAKERELER YAPILABİLİR"

TBMM Başkanı Şentop, Yunanistan'a yönelik bir tezkerenin söz konusu olup olmayacağına yönelik soruyu, "Tezkere hükümet tarafından hazırlanıyor ve Meclis'e geliyor. Tezkere gelince değerlendirme yapabilirim. Ancak yaşadığımız bölgede çok önemli ve sıcak gelişmeler var. Türkiye, kendi hak ve menfaatlerini gerek Mavi Vatan'da gerekse kara sınırları içerisinde korumak için her türlü adımı atabilecek hukuki alt yapıya sahiptir. Türkiye kendisine karşı her türlü tehditleri bertaraf edecek güce sahiptir. TBMM her zaman bu konularda harekete geçebilir." diye yanıtladı.

KKTC'nin tüm dünyada tanınması için TBMM'nin bir girişiminin olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Şentop, bu konudaki görüşlerini muhataplarına anlattıklarını belirtti. Şentop, Kıbrıs'ta iki farklı halk ve devletin olduğunu, çok uzun zamandan bu yana müzakereler yapıldığını ancak mutabakat, barış sağlanamadığını, dolayısıyla on yıllarca devam eden aynı tezler üzerinden müzakere yürütmenin anlamlı olmadığının ortaya çıktığını kaydetti.

Şentop, "Artık KKTC'nin ortaya koyduğu tezler üzerinden yeniden müzakereler yapılabilir. Temel sorun, adadaki Türk varlığını yok sayan Rumların yaklaşımıdır. Egemen, eşitlik üzerine kurulu, orada yaşayan Türklerin varlığını da kabul eden bir yaklaşım olduğu takdirde müzakere yapılabilir. Bundan sonra KKTC'nin bir devlet olarak varlığı ve adada iki farklı halk olduğu gerçeği üzerine bina edilen bir tezle müzakerelere devam edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.