İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, ortağı olduğu şirketten Ticaret Bakanlığı'na ve bağlı kuruluşlara dezenfektan satışı yapıldığı ortaya çıkan ve ardından görevden alınan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bürokratlarının soruşturulması için çağrı yaptı.

"KAMU ZARARI AÇIKTIR"

Yazılı bir açıklama yapan Çıray, ortaya çıkan bilgilere göre Ticaret Bakanlığı'nın ve iştiraki olan şirketin kamu zararına uğradığının çok açık olduğunu belirtti.

İYİ Partili Çıray’ın açıklaması şöyle:

"Şirketten mal alımının iki temel ihale usulü ile değil kanuna aykırı bir biçimde doğrudan teminle yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu alım ile haksız çıkar sağlayarak zimmet suçu oluşturan eski bakanın yüce divanda yargılanması gerekirken, kendisine siyasi iktidar tarafından sahip çıkılmaktadır. Ancak sahip çıkılan kişi yalnızca bakan değildir.

Aynı zamanda usulsüz mal alımının yapılmasından doğan zimmet suçuna iştirak ettiği düşünülen diğer bakanlık yetkilileri de 657 sayılı Kanunun 12. maddesi gereğince sorumludur. Anılan bakanlık yetkilileri, Borçlar Kanunu'nun 49. madde ve izleyen maddelerine göre hukuka aykırılık, kişinin mal ve kişi varlıklarını koruma amacı taşıyan kurallar ile genel davranış normlarına aykırı davranışlarıyla neden oldukları kamu zararından dolayı idareye karşı hukuksal sorumluluk altındadırlar.”

"İŞLEM YAPMAYANLAR DA SUÇA ORTAKTIR"

Bakanlık yetkililerinin, idarenin işlemlerini hiyerarşik amir veya idari vesayet gereğince denetlemekle ve hukuka aykırı durumlarda gerekli yasal işlemleri yapmakla yükümlü olduklarını belirten Çıray, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yetkililerin idari vesayetten kaynaklanan denetim görevlerini yerine getirmemeleri ya da mal alımına onay veya başka işlemlerle katılmalarında TCK 257/1 veya TCK 257/2’deki suçlardan dolayı sorumlu olmaları gerekir.

Dezenfektan alımını yapan yetkililerin cezai ve hukuki sorumlulukları ile mal alımını yapan yetkilileri denetlemek ve yasal işlemleri yapmakla yükümlü olanların görevlerini yapmamalarından dolayı oluşan sorumluluklarının sorgulanması, tüm bilgi ve belgelere ulaşılarak bu usulsüzlük ve yolsuzlukların yargıda somutlaşması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıda bulunduğumu tüm kamuoyunun bilgisine sunuyorum.”

(ANKA)